Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 7 dari 7 ayat untuk hebrew:Klmm [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Ayb 34:30

supaya jangan menjadi raja x  orang fasik y  yang adalah jerat bagi orang banyak. z 

(0.75)Pkh 4:13

Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat dari pada seorang raja tua tetapi bodoh, yang tak mau diberi peringatan lagi.

(0.62)1Sam 15:23

Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung 1  a  dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak b  firman TUHAN, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja 2 ."

(0.62)2Raj 23:33

Firaun Nekho mengurung dia di Ribla, p  di tanah Hamat, q  supaya jangan ia memerintah di Yerusalem; lagi Firaun membebankan kepada negeri itu denda sebesar seratus talenta perak dan sepuluh talenta emas.

(0.62)Dan 11:8

Bahkan dewa-dewa r  mereka dan patung-patung tuangan mereka dan barang-barang mereka yang berharga dari perak dan emas akan diangkutnya sebagai jarahan ke Mesir, s  lalu beberapa tahun lamanya ia akan berhenti berperang melawan raja negeri Utara.

(0.50)1Sam 8:7

TUHAN berfirman kepada Samuel: "Dengarkanlah d  perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, e  tetapi Akulah yang mereka tolak 1 , supaya jangan Aku menjadi raja f  atas mereka.

(0.50)1Sam 16:1

Berfirmanlah TUHAN kepada Samuel: "Berapa lama lagi engkau berdukacita w  karena Saul? Bukankah ia telah Kutolak x  sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak y  dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, z  orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah Kupilih a  seorang raja bagi-Ku."
TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA