Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 21 ayat untuk hebrew:08462 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Kej 43:20

"Mohon bicara tuan! Kami dahulu datang ke mari untuk membeli bahan makanan, l 

(1.00)Ams 9:10

Permulaan hikmat adalah takut akan TUHAN, d  dan mengenal Yang Mahakudus e  adalah pengertian. f 

(1.00)Pkh 10:13

Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan.

(0.86)Ezr 4:6

Pada zaman pemerintahan Ahasyweros, d  pada permulaan pemerintahannya, mereka menulis surat tuduhan 1  terhadap orang-orang yang telah menetap di Yehuda dan di Yerusalem. e 

(0.81)Hak 20:18

Lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. o  Di sana mereka bertanya kepada Allah: p  "Siapakah dari kami yang lebih dahulu q  maju berperang r  melawan bani Benyamin?" Jawab TUHAN: "Suku Yehudalah s  lebih dahulu."

(0.71)Kej 13:3

Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari Tanah Negeb w  sampai dekat Betel, x  di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai, y 

(0.71)Kej 41:21

Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikitpun tandanya: bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku.

(0.71)Hak 1:1

Sesudah Yosua mati 3 , a  orang Israel bertanya kepada TUHAN: "Siapakah dari pada kami yang harus lebih dahulu b  maju menghadapi orang Kanaan c  untuk berperang melawan mereka?"

(0.71)Rut 1:22

Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab u  itu, menantunya, v  yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan w  musim menuai jelai. x 

(0.71)2Raj 17:25

Pada mulanya waktu mereka diam di sana tidaklah mereka takut kepada TUHAN, sebab itu TUHAN melepaskan singa-singa a  ke antara mereka yang membunuh beberapa orang di antara mereka.

(0.71)Yes 1:26

Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu, r  dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan s  kota keadilan, t  kota u  yang setia."

(0.71)Dan 8:1

Pada tahun yang ketiga 1  pemerintahan raja Belsyazar, u  nampaklah kepadaku, Daniel, suatu penglihatan v  sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu.

(0.71)Dan 9:21

sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, x  dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban y  petang hari.

(0.71)Dan 9:23

Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan a  keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. b  Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan c  itu!

(0.71)Am 7:1

Inilah yang diperlihatkan Tuhan ALLAH kepadaku 1 : n  Tampak Ia membentuk kawanan belalang, o  pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja.

(0.57)Kej 43:18

Lalu ketakutanlah e  orang-orang itu, karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. f  Kata mereka: "Yang menjadi sebab kita dibawa ke sini, ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung g  kita pada mulanya itu, supaya kita disergap h  dan ditangkap dan supaya kita dijadikan budak i  dan keledai j  kita diambil."

(0.57)2Sam 17:9

Tentulah ia sekarang bersembunyi dalam salah satu lobang atau di salah satu tempat. l  Apabila pada penyerangan pertama beberapa orang tewas dan ada orang mendengar hal itu, maka orang akan berkata: Rakyat yang telah mengikut Absalom sudah menderita kekalahan.

(0.57)2Sam 21:9

kemudian diserahkannyalah mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon itu. Orang-orang ini menggantung mereka di atas bukit, di hadapan TUHAN. Ketujuh orang itu tewas bersama-sama. Mereka telah dihukum mati k  pada awal musim menuai, pada permulaan l  musim menuai jelai.

(0.57)2Sam 21:10

Lalu Rizpa binti Aya mengambil kain karung, dan membentangkannya bagi dirinya di atas gunung batu, dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit ke atas mayat mereka; ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari, ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari. m 

(0.57)Neh 11:17

Lalu Matanya u  bin Mikha bin Zabdi bin Asaf, v  pemimpin yang mengangkat nyanyian syukur dalam doa, dan Bakbukya, orang kedua di antara saudara-saudaranya, dan Abda bin Samua bin Galal bin Yedutun. w 
TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA