Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 26 ayat untuk hebrew:08345 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)1Taw 27:9

Yang keenam untuk bulan yang keenam ialah Ira x  anak Ikesh orang Tekoa dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang.

(0.94)1Taw 2:15

Ozem, anak yang keenam, dan Daud, anak yang ketujuh;

(0.94)1Taw 12:11

Atai, orang keenam; Eliel, orang ketujuh;

(0.94)1Taw 24:9

yang kelima pada Malkia; yang keenam pada Miyamin;

(0.94)1Taw 25:13

undian yang keenam pada Bukia, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;

(0.94)1Taw 26:3

Elam, anak yang kelima, Yohanan, anak yang keenam, Elyoenai, anak yang ketujuh.

(0.82)Kej 30:19

Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub.

(0.82)Bil 7:42

Pada hari keenam: pemimpin bani Gad, Elyasaf bin Rehuel. r 

(0.82)Yos 19:32

Bagi bani Naftali keluarlah undian yang keenam, yakni bagi bani Naftali menurut kaum-kaum mereka.

(0.82)1Taw 3:3

anak yang kelima ialah Sefaca, dari Abital; anak yang keenam ialah Yitream, dari Egla, isterinya itu.

(0.71)Im 25:21

Maka Aku akan memerintahkan berkat-Ku z  kepadamu dalam tahun yang keenam, supaya diberinya hasil untuk tiga tahun. a 

(0.71)Bil 29:29

Pada hari yang keenam: delapan ekor lembu jantan, dua ekor domba jantan, empat belas ekor domba berumur setahun yang tidak bercela,

(0.71)2Sam 3:5

dan yang keenam ialah Yitream, dari Egla, isteri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron.

(0.71)1Taw 26:5

Amiel, anak yang keenam, Isakhar, anak yang ketujuh dan Peuletai, anak yang kedelapan, sebab Allah telah memberkati dia. x 

(0.71)Yeh 4:11

Air minumpun bagimu akan ditentukan, seperenam hin banyaknya; minumlah itu pada waktu-waktu tertentu. t 

(0.71)Yeh 45:13

Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan: seperenam efa dari sehomer gandum dan seperenam efa dari sehomer jelai.

(0.71)Hag 1:15

(2-1a) pada hari yang kedua puluh empat dalam bulan s  t  yang keenam. (2-1b) Pada tahun yang kedua zaman raja Darius,

(0.67)Yeh 8:1

Pada tahun keenam, dalam bulan yang keenam, pada tanggal lima bulan itu, waktu aku duduk di rumahku berhadap-hadapan x  dengan para tua-tua y  Yehuda, kekuasaan Tuhan ALLAH 1  meliputi aku di sana, z 

(0.59)Kej 1:31

Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya i  itu, sungguh amat baik. j  Jadilah petang dan jadilah pagi, k  itulah hari keenam.

(0.59)Kel 16:5

Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat dua kali lipat v  banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari."
TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA