Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 29 ayat untuk hebrew:07621 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)1Taw 16:16

yang diikat-Nya s  dengan Abraham, dan akan sumpah-Nya kepada Ishak,

(1.00)Mzm 105:9

yang diikat-Nya dengan Abraham, i  dan akan sumpah-Nya kepada Ishak;

(0.88)Pkh 8:2

Patuhilah perintah raja 1  demi sumpahmu kepada Allah.

(0.75)Bil 30:10

Jika seorang perempuan di rumah suaminya bernazar atau mengikat dirinya kepada suatu janji dengan bersumpah,

(0.75)Bil 30:13

Setiap nazar dan setiap janji sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa, dapat dinyatakan berlaku oleh suaminya atau dapat dibatalkan oleh suaminya.

(0.75)Yos 2:17

Kedua orang itu berkata kepadanya: "Kami akan bebas dari sumpah i  kami ini kepadamu, yang telah kausuruh kami ikrarkan--

(0.75)Yos 2:20

Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah o  kepadamu itu, yang telah kausuruh kami ikrarkan."

(0.75)1Raj 2:43

Mengapa engkau tidak menepati sumpah demi TUHAN itu dan juga perintah yang kuperintahkan kepadamu?"

(0.75)Yes 65:15

Kamu harus meninggalkan namamu kepada orang-orang pilihan-Ku untuk dipakai sebagai sumpah kutuk h  ini: Tuhan ALLAH kiranya membuat engkau seperti mereka! Tetapi hamba-hamba-Ku akan disebut dengan nama i  lain,

(0.75)Hab 3:9

Busur-Mu telah Kaubuka, telah Kauisi dengan anak panah. i  Sela. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai;

(0.71)Bil 5:21

dalam hal ini haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah c  kutuk, dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu--maka TUHAN kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu dengan mengempiskan pahamu dan mengembungkan perutmu,

(0.62)Kej 24:8

Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu v  kepadaku ini; hanya saja, janganlah anakku itu kaubawa kembali ke sana. w "

(0.62)Kel 22:11

maka sumpah l  di hadapan TUHAN harus menentukan di antara kedua orang itu, apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu, dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian.

(0.62)Yos 9:20

Beginilah akan kita perlakukan mereka: membiarkan mereka hidup, supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah i  yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka."

(0.62)1Sam 14:26

Ketika rakyat sampai ke hutan itu, tampaklah ada di sana madu meleleh, tetapi tidak ada seorangpun yang mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, sebab rakyat takut kepada sumpah itu.

(0.62)2Taw 15:15

Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari TUHAN. x  TUHAN berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan y  kepada mereka di segala penjuru.

(0.62)Yeh 21:23

Tetapi bagi mereka, itu adalah tenungan yang menipu, walaupun mereka mengangkat sumpah yang muluk-muluk; tetapi ia mengingat k  kesalahan l  mereka, sehingga mereka ditangkap.

(0.50)Kej 26:3

Tinggallah b  di negeri ini sebagai orang asing, maka Aku akan menyertai engkau 1  c  dan memberkati engkau, d  sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan Kuberikan seluruh negeri e  ini, dan Aku akan menepati sumpah yang telah Kuikrarkan kepada Abraham, f  ayahmu.

(0.50)Im 5:4

Atau apabila seseorang bersumpah h  teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk i  atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor, tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu.

(0.50)Bil 30:2

Apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah 1  kepada TUHAN, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu; haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. u 
TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA