Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 38 ayat untuk hebrew:06925 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Dan 2:36

Itulah mimpi tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku raja: t 

(0.87)Ezr 4:18

surat yang kamu kirim kepada kami, telah dibacakan kepadaku dengan jelas.

(0.75)Ezr 7:19

Hanya perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu, sampaikanlah t  itu ke hadapan Allah di Yerusalem.

(0.75)Dan 4:2

Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda g  dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah h  yang maha tinggi kepadaku.

(0.75)Dan 5:24

Sebab itu Ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini.

(0.75)Dan 6:11

(6-12) Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon f  kepada Allahnya.

(0.71)Dan 4:8

Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Beltsazar t  menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa u  yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu:

(0.71)Dan 6:22

(6-23) Allahku telah mengutus malaikat-Nya s  untuk mengatupkan mulut singa-singa t  itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapan-Nya; u  tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan."

(0.71)Dan 7:10

suatu sungai api k  timbul dan mengalir dari hadapan-Nya; l  seribu kali beribu-ribu melayani Dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapan-Nya. Lalu duduklah Majelis Pengadilan dan dibukalah Kitab-kitab. m 

(0.62)Ezr 7:14

Oleh karena engkau disuruh raja serta ketujuh orang penasihatnya l  untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu,

(0.62)Dan 2:6

tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan w  yang besar dari padaku. Oleh sebab itu beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya!"

(0.62)Dan 2:15

katanya kepada Ariokh, pembesar raja itu: "Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?" Lalu Ariokh memberitahukan hal itu kepada Daniel.

(0.62)Dan 2:18

dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang g  kepada Allah semesta langit h  mengenai rahasia i  itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel.

(0.62)Dan 2:27

Daniel menjawab, katanya kepada raja: "Rahasia, yang ditanyakan d  tuanku raja, tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum.

(0.62)Dan 3:13

Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya g  dan geramnya untuk membawa Sadrakh, Mesakh dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja,

(0.62)Dan 4:6

Maka aku mengeluarkan titah, bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna p  mimpi itu.

(0.62)Dan 4:7

Kemudian orang-orang berilmu, q  ahli jampi, para Kasdim dan ahli nujum r  datang menghadap dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu, tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. s 

(0.62)Dan 5:15

Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku, tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna j  perkataan itu.

(0.62)Dan 5:17

Kemudian Daniel menjawab raja: "Tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain! n  Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku.

(0.62)Dan 6:1

(6-2) Lalu berkenanlah Darius r  mengangkat seratus dua puluh wakil-wakil raja s  atas kerajaannya; mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan;
TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA