Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 13 dari 13 ayat untuk hebrew:06557 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Rut 4:18

Inilah keturunan Peres: b  Peres memperanakkan Hezron, c 

(0.81)1Taw 2:5

Anak-anak 1  Peres d  ialah Hezron e  dan Hamul.

(0.71)Kej 46:12

Anak-anak Yehuda b  ialah Er, c  Onan, d  Syela, Peres e  dan Zerah; f  tetapi Er dan Onan mati di tanah Kanaan; g  dan anak-anak Peres h  ialah Hezron dan Hamul. i 

(0.71)1Taw 4:1

Anak-anak Yehuda v  ialah Peres, Hezron, w  Karmi, Hur dan Syobal.

(0.61)Bil 26:21

Bani Peres b  ialah: dari Hezron c  kaum orang Hezron dan dari Hamul kaum orang Hamul.

(0.61)1Taw 2:4

Tamar, a  menantu perempuan b  Yehuda, melahirkan baginya Peres c  dan Zerah. Semuanya anak-anak Yehuda ada lima orang.

(0.61)1Taw 27:3

Ia dari bani Peres dan mengepalai semua panglima untuk bulan yang pertama.

(0.61)Neh 11:6

Semua bani Peres yang tinggal di Yerusalem berjumlah empat ratus enam puluh delapan orang yang gagah perkasa.

(0.51)Kej 38:29

Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah x  saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata: "Alangkah kuatnya engkau menembus ke luar," maka anak itu dinamai Peres. y 

(0.51)Bil 26:20

Bani Yehuda, menurut kaum mereka, ialah: dari Syela y  kaum orang Syela; dari Peres z  kaum orang Peres dan dari Zerah kaum a  orang Zerah.

(0.51)Rut 4:12

keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres q  yang dilahirkan Tamar r  bagi Yehuda oleh karena anak-anak yang akan diberikan TUHAN kepadamu dari perempuan muda ini!"

(0.51)1Taw 9:4

Utai bin Amihud bin Omri bin Imri bin Bani, dari keturunan Peres bin Yehuda. d 

(0.40)Neh 11:4

Di Yerusalem o  tinggal orang-orang dari bani Yehuda dan bani Benyamin. p  Dari anak-anak Yehuda: Ataya bin Uzia bin Zakharia bin Amarya bin Sefaca bin Mahalaleel dari bani Peres,
TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA