Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 11 dari 11 ayat untuk hebrew:06307 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Kej 28:7

dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya, dan pergi ke Padan-Aram,

(1.00)Kej 35:9

Setelah Yakub datang dari Padan-Aram, r  maka Allah menampakkan diri pula kepadanya 1  dan memberkati dia. s 

(0.83)Kej 25:20

Dan Ishak berumur p  empat puluh tahun, ketika Ribka, q  anak Betuel, r  orang Aram dari Padan-Aram, s  saudara perempuan Laban t  orang Aram u  itu, diambilnya menjadi isterinya.

(0.83)Kej 28:2

Bersiaplah, pergilah ke Padan-Aram, m  ke rumah Betuel, n  ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang isteri dari anak-anak Laban, saudara o  ibumu.

(0.83)Kej 28:5

Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah w  Yakub ke Padan-Aram, x  kepada Laban anak Betuel, orang Aram y  itu, saudara Ribka z  ibu Yakub dan Esau.

(0.83)Kej 33:18

Dalam perjalanannya dari Padan-Aram d  sampailah Yakub dengan selamat ke Sikhem, e  di tanah Kanaan, lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu.

(0.83)Kej 35:26

Dan anak-anak Zilpa, a  budak perempuan Lea ialah Gad b  dan Asyer. c  Itulah anak-anak lelaki Yakub, d  yang dilahirkan baginya di Padan-Aram. e 

(0.83)Kej 46:15

Itulah keturunan Lea, yang melahirkan bagi Yakub di Padan-Aram n  anak-anak lelaki serta Dina o  juga, anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya, laki-laki dan perempuan, berjumlah tiga puluh tiga jiwa.

(0.67)Kej 28:6

Ketika Esau melihat, bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan-Aram untuk mengambil isteri dari situ--pada waktu ia memberkatinya ia telah memesankan kepada Yakub: "Janganlah ambil isteri dari antara perempuan a  Kanaan" --

(0.67)Kej 31:18

digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, c  yakni ternak kepunyaannya, yang telah diperolehnya di Padan-Aram, d  dengan maksud pergi kepada Ishak, e  ayahnya, ke tanah Kanaan. f 

(0.67)Kej 48:7

Kalau aku, pada waktu perjalananku dari Padan, f  g  aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan ke Efrata" --yaitu Betlehem. h 
TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA