Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 34 ayat untuk hebrew:05739 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Kej 32:16

Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka: "Berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan x  yang satu dengan kumpulan yang lain."

(0.80)Ayb 24:2

Ada orang yang menggeser batas tanah, e  yang merampas f  kawanan ternak, lalu menggembalakannya.

(0.80)Mzm 78:52

disuruh-Nya umat-Nya berangkat seperti domba-domba, m  dipimpin-Nya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun;

(0.71)Yl 1:18

Betapa mengeluhnya hewan dan gempar kawanan-kawanan lembu, sebab tidak ada lagi padang rumput r  baginya; juga kawanan kambing domba terkejut. s 

(0.70)Ams 27:23

Kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu, u  perhatikanlah kawanan hewanmu.

(0.70)Yes 17:2

kampung-kampungnya f  akan ditinggalkan selama-lamanya dan menjadi tempat bagi kawanan-kawanan ternak, g  yang berbaring h  dengan tidak diganggu i  oleh siapapun.

(0.60)Hak 5:16

Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang w  sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? x  Di pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan!

(0.60)2Taw 32:28

juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba.

(0.60)Kid 4:2

Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. v 

(0.60)Kid 6:5

Palingkanlah matamu dari padaku, sebab aku menjadi bingung karenanya. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari Gilead. t 

(0.60)Kid 6:6

Gigimu bagaikan kawanan domba, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. u 

(0.60)Yes 40:11

Seperti seorang gembala b  Ia menggembalakan kawanan ternak-Nya dan menghimpunkannya dengan tangan-Nya; c  anak-anak domba 1  dipangku-Nya, d  induk-induk e  domba dituntun-Nya f  dengan hati-hati.

(0.60)Yer 6:3

sehingga gembala-gembala a  mendatanginya beserta kawanan ternak mereka 1 ? Mereka telah memasang kemah-kemahnya sekelilingnya, b  masing-masing memakan habis apa yang didapatnya.

(0.60)Yer 13:20

Layangkanlah matamu, hai Yerusalem, dan lihatlah, ada orang-orang datang dari utara! b  Di manakah kawanan ternak c  yang diberikan kepadamu, kambing domba yang menjadi kemuliaanmu?

(0.60)Yer 31:24

Di sana akan duduk p  Yehuda beserta segala kotanya, petani-petani dan orang-orang yang mengembara dengan kawanan ternaknya. q 

(0.60)Yer 51:23

dengan engkau Aku menghancurkan gembala dan kawanan dombanya, dengan engkau Aku menghancurkan petani dan lembu pembajaknya, dengan engkau Aku menghancurkan bupati-bupati dan pembesar-pembesar! i 

(0.57)Kej 29:2

Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang, dan ada tiga kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya, sebab dari sumur t  itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu u  penutup sumur itu besar;

(0.50)Kej 29:8

Tetapi jawab mereka: "Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul; barulah batu c  itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum d  kambing domba kami."

(0.50)1Sam 17:34

Tetapi Daud berkata kepada Saul: "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa m  atau beruang, yang menerkam seekor domba dari kawanannya,

(0.50)Kid 1:7

Ceriterakanlah kepadaku, jantung hatiku, di mana kakanda menggembalakan domba, di mana kakanda membiarkan domba-domba n  berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara o  dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu?
TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA