Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 17 dari 17 ayat untuk hebrew:04801 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Ams 31:14

Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya.

(0.88)Mzm 138:6

TUHAN itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina, y  dan mengenal orang yang sombong z  dari jauh.

(0.88)Yes 33:17

Engkau akan memandang raja 1  k  dalam semaraknya, l  akan melihat negeri yang terbentang jauh. m 

(0.88)Za 10:9

Sekalipun Aku telah menyerakkan mereka ke antara bangsa-bangsa, tetapi di tempat-tempat yang jauh mereka akan ingat kepada-Ku; n  mereka akan hidup bersama-sama anak-anak mereka dan mereka akan kembali.

(0.75)Ams 25:25

Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. u 

(0.75)Yes 8:9

Ketahuilah, i  hai bangsa-bangsa, dan terkejutlah, j  perhatikanlah, ya segala pelosok bumi, berikatpingganglah, k  dan terkejutlah; berikatpingganglah dan terkejutlah!

(0.75)Yes 13:5

Mereka datang dari negeri yang jauh, ya dari ujung langit, t  yaitu TUHAN serta yang melaksanakan u  amarah-Nya v  untuk merusakkan w  seluruh bumi.

(0.63)Yes 10:3

Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman, y  dan pada waktu kebinasaan z  yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong, a  dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu?

(0.63)Yes 17:13

Suku-suku bangsa gaduh r  seperti gaduhnya air yang besar; tetapi TUHAN menghardiknya, s  sehingga mereka lari t  jauh-jauh, terburu-buru seperti sekam u  di tempat penumbukan dihembus angin, dan seperti dedak ditiup puting beliung. v 

(0.63)Yes 30:27

TUHAN datang menyatakan diri-Nya o  dari tempat-Nya yang jauh--murka-Nya p  menyala-nyala 1 , Ia datang dalam awan gelap yang bergumpal-gumpal, bibir-Nya penuh dengan amarah, q  dan lidah-Nya seperti api r  yang memakan habis;

(0.63)Yes 46:11

yang memanggil n  burung buas o  dari timur, dan orang yang melaksanakan putusan-Ku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka Aku hendak melangsungkannya, Aku telah merencanakannya, p  maka Aku hendak melaksanakannya. q 

(0.63)Yer 4:16

Peringatkanlah kepada bangsa-bangsa: Sungguh ia datang! Kabarkanlah di Yerusalem: "Pengepung datang dari negeri t  yang jauh, memperdengarkan suaranya u  terhadap kota-kota Yehuda. v 

(0.63)Yer 6:20

Apakah gunanya bagi-Ku kamu bawa kemenyan dari Syeba m  dan tebu n  yang baik dari negeri yang jauh? Aku tidak berkenan o  kepada korban-korban bakaranmu dan korban-korban sembelihanmu p  tidak menyenangkan hati-Ku. q 

(0.63)Yer 31:10

Dengarlah firman TUHAN, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir s  yang jauh, katakanlah: Dia yang telah menyerakkan t  Israel akan mengumpulkannya u  kembali, dan menjaganya seperti gembala v  terhadap kawanan dombanya!

(0.63)Yeh 23:40

Tambahan lagi mereka meminta orang-orang datang dari tempat yang jauh s  dengan menyuruh suruhan memanggil mereka, dan sungguh, mereka datang. Demi kedatangan mereka engkau mandi bersih-bersih, mencalak alismu t  dan menghias dirimu dengan perhiasan-perhiasan. u 

(0.50)Yer 5:15

Sesungguhnya, Aku akan mendatangkan suatu bangsa d  dari jauh menyerang kamu, hai kaum Israel, demikianlah firman TUHAN, suatu bangsa yang kokoh kuat, suatu bangsa dari dahulu kala, suatu bangsa yang tidak engkau kenal bahasanya, e  dan yang tidak engkau mengerti apa yang dikatakannya.

(0.50)Yer 8:19

Dengar! seruan puteri bangsaku minta tolong dari negeri yang jauh: z  "Tidak adakah TUHAN di Sion? Tidak adakah Rajanya a  di dalamnya?" --Mengapakah mereka menimbulkan sakit hati-Ku b  dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa c  asing yang sia-sia? d  --
TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA