Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 9 dari 9 ayat untuk hebrew:0454 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)1Taw 3:23

Anak-anak Nearya ialah Elyoenai, Hizkia, dan Azrikam, tiga orang.

(1.00)1Taw 26:3

Elam, anak yang kelima, Yohanan, anak yang keenam, Elyoenai, anak yang ketujuh.

(0.87)1Taw 4:36

Elyoenai, Yaakoba, Yesohaya, Asaya, Adiel, Yesimiel, Benaya,

(0.87)Ezr 10:22

dan dari bani Pasyhur: c  Elyoenai, Maaseya, Ismael, Netaneel, Yozabad dan Elasa.

(0.87)Ezr 10:27

Dari bani Zatu: Elyoenai, Elyasib, Matanya, Yeremot, Zabad dan Aziza.

(0.75)1Taw 3:24

Anak-anak Elyoenai ialah Hodawya, Elyasib, Pelaya, Akub, Yohanan, Delaya dan Anani, tujuh orang.

(0.75)Ezr 8:4

dari bani Pahat-Moab: i  Elyoenai bin Zerahya, dan bersama-sama dia dua ratus orang laki-laki;

(0.75)Neh 12:41

dan para imam, yakni: Elyakim, Maaseya, Minyamin, Mikha, Elyoenai, Zakharia, Hananya dengan memegang nafiri,

(0.63)1Taw 7:8

Anak-anak Bekher ialah Zemira, Yoas, Eliezer, Elyoenai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot dan Alemet; sekaliannya itu ialah anak-anak Bekher.
TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA