Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 44 ayat untuk hebrew:02549 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.042 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)1Taw 27:8

Yang kelima untuk bulan yang kelima ialah Samhut w  orang Yizrah, panglima itu, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang.

(0.94)Kej 1:23

Jadilah petang dan jadilah pagi, h  itulah hari kelima.

(0.94)1Taw 2:14

Netaneel, anak yang keempat, Radai, anak yang kelima,

(0.94)1Taw 8:2

Noha, anak yang keempat dan Rafa, anak yang kelima.

(0.94)1Taw 12:10

Mismana, orang keempat; Yeremia, orang kelima;

(0.94)1Taw 24:9

yang kelima pada Malkia; yang keenam pada Miyamin;

(0.94)1Taw 25:12

undian yang kelima pada Netanya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;

(0.94)1Taw 26:3

Elam, anak yang kelima, Yohanan, anak yang keenam, Elyoenai, anak yang ketujuh.

(0.82)Im 27:13

Dan jikalau orang itu mau menebusnya g  juga, ia harus menambahkan seperlima kepada nilai h  itu.

(0.82)Im 27:31

Tetapi jikalau seseorang mau menebus a  juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah seperlima. b 

(0.82)Bil 7:36

Pada hari kelima: pemimpin bani Simeon, Selumiel bin Zurisyadai. q 

(0.82)Yos 19:24

Undian yang kelimapun keluarlah bagi suku bani Asyer g  menurut kaum-kaum mereka.

(0.82)2Sam 3:4

yang keempat ialah Adonia, j  anak dari Hagit; yang kelima ialah Sefaca, anak Abital;

(0.82)1Taw 3:3

anak yang kelima ialah Sefaca, dari Abital; anak yang keenam ialah Yitream, dari Egla, isterinya itu.

(0.82)Ezr 7:8

Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ketujuh zaman raja itu.

(0.82)Yeh 1:2

Pada tanggal lima bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah raja Yoyakhin e  dibuang,

(0.71)Kej 30:17

Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. e  Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub.

(0.71)Im 19:25

Barulah pada tahun yang kelima kamu boleh memakan buahnya, supaya hasilnya ditambah bagimu; Akulah TUHAN, Allahmu.

(0.71)Im 22:14

Apabila seseorang dengan tidak sengaja p  memakan persembahan kudus, ia harus memberi gantinya kepada imam dengan menambah seperlima. q 

(0.71)Im 27:15

Tetapi jikalau orang yang menguduskan itu mau menebus i  rumahnya, maka ia harus menambah harganya dengan seperlima dari uang nilainya dan rumah itu menjadi kepunyaannya pula.
TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.07 detik
dipersembahkan oleh YLSA