Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 15 dari 15 ayat untuk hebrew:0247 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Yes 8:9

Ketahuilah, i  hai bangsa-bangsa, dan terkejutlah, j  perhatikanlah, ya segala pelosok bumi, berikatpingganglah, k  dan terkejutlah; berikatpingganglah dan terkejutlah!

(0.94)1Sam 2:4

Busur pada pahlawan telah patah, e  tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung, pinggangnya berikatkan kekuatan. f 

(0.94)2Sam 22:40

Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang, Engkau tundukkan ke bawah kuasaku o  orang yang bangkit melawan aku.

(0.94)Ayb 38:3

Bersiaplah engkau sebagai laki-laki 1 ! Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu Aku. e 

(0.94)Ayb 40:7

(40-2) "Bersiaplah engkau sebagai laki-laki; Aku akan menanyai engkau, dan engkau memberitahu Aku. n 

(0.94)Mzm 65:6

(65-7) Engkau, yang menegakkan gunung-gunung n  dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan; o 

(0.82)Ayb 30:18

Oleh kekerasan j  yang tak terlawan koyaklah pakaianku dan menggelambir sekelilingku seperti kemeja.

(0.82)Mzm 18:32

(18-33) Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan h  dan membuat jalanku rata; i 

(0.82)Mzm 18:39

(18-40) Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan t  untuk berperang; Engkau tundukkan u  ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku.

(0.71)Mzm 30:11

(30-12) Aku yang meratap s  telah Kauubah menjadi orang yang menari-nari, t  kain kabungku u  telah Kaubuka, pinggangku Kauikat dengan sukacita, v 

(0.71)Yes 45:5

Akulah TUHAN dan tidak ada yang lain; p  kecuali Aku tidak ada Allah. q  Aku telah mempersenjatai engkau, r  sekalipun engkau tidak mengenal Aku,

(0.59)2Raj 1:8

Jawab mereka kepadanya: "Seorang yang memakai pakaian bulu 1 , k  dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya." Maka berkatalah ia: "Itu Elia, orang Tisbe!"

(0.59)Mzm 93:1

TUHAN adalah Raja r , Ia berpakaian kemegahan, s  TUHAN berpakaian, berikat pinggang kekuatan. t  Sungguh, telah tegak dunia, u  tidak bergoyang; v 

(0.59)Yes 50:11

Sesungguhnya, kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, g  masuklah ke dalam nyala apimu, h  dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang! Oleh tangan-Kulah i  hal itu akan terjadi atasmu; kamu akan berbaring di tempat siksaan. j 

(0.59)Yer 1:17

Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah h  kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar i  terhadap mereka, supaya jangan Aku menggentarkan engkau di depan mereka!
TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA