Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 30 ayat untuk hebrew:02406 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.112 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Mzm 147:14

Ia memberikan kesejahteraan e  kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau f  dengan gandum g  yang terbaik.

(0.87)Kel 9:32

Tetapi gandum dan sekoi q  tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya. --

(0.87)Mzm 81:16

(81-17) Tetapi umat-Ku akan Kuberi makan gandum s  yang terbaik dan dengan madu dari gunung batu Aku akan mengenyangkannya."

(0.75)Kel 34:22

Hari raya Tujuh Minggu, yakni hari raya buah bungaran l  dari penuaian gandum, haruslah kaurayakan, juga hari raya pengumpulan hasil m  pada pergantian tahun.

(0.75)Ul 8:8

suatu negeri dengan gandum dan jelainya, j  dengan pohon anggur, k  pohon ara l  dan pohon delimanya; suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya; m 

(0.75)2Sam 17:28

tempat tidur, pasu, periuk belanga, juga gandum, jelai, tepung, bertih gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil,

(0.75)1Taw 21:20

Ornan sedang mengirik gandum; r  ketika ia memalingkan diri, dilihatnyalah malaikat itu; keempat anaknya yang bersama-sama dengan dia menyembunyikan diri.

(0.75)2Taw 2:15

Baiklah sekarang tuanku kirim kepada hamba-hamba tuanku gandum dan jelai, minyak u  dan anggur yang telah tuanku sebutkan itu.

(0.75)Ayb 31:40

maka biarlah bukan gandum yang tumbuh, tetapi onak, k  dan bukan jelai, tetapi lalang. l " Sekianlah kata-kata Ayub. m 

(0.75)Kid 7:2

Pusarmu seperti cawan yang bulat, yang tak kekurangan anggur campur. Perutmu timbunan gandum, berpagar bunga-bunga bakung.

(0.75)Yer 12:13

Mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri; mereka telah bersusah payah, tetapi usaha mereka tidak berguna; n  mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka, akibat dari murka o  TUHAN yang menyala-nyala."

(0.75)Yeh 45:13

Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan: seperenam efa dari sehomer gandum dan seperenam efa dari sehomer jelai.

(0.75)Yl 1:11

Para petani x  menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, y  sebab sudah musnah z  panen ladang.

(0.62)Kel 29:2

roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak; y  dari tepung gandum yang terbaik haruslah kaubuat semuanya itu.

(0.62)Rut 2:23

Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut, sampai musim menuai jelai o  dan musim menuai gandum p  telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya.

(0.62)1Sam 6:13

Orang-orang Bet-Semes sedang menuai gandum u  di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka tabut itu, lalu bersukacitalah mereka melihatnya.

(0.62)2Sam 4:6

Kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur, ketika sedang membersihkan gandum. Demikianlah Rekhab dan Baana menyusup ke dalam.

(0.62)Yes 28:25

Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerakkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, v  menaruh gandum jawawut dan jelai w  kehitam-hitaman dan sekoi x  di pinggirnya?

(0.62)Yeh 27:17

Yuda dan tanah Israel berdagang dengan engkau; mereka menukarkan gandum g  dari Minit, h  mur, madu, minyak dan balsam i  ganti barang-barang daganganmu. j 

(0.50)Kej 30:14

Ketika Ruben pada musim z  menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinyalah di padang buah dudaim, a  lalu dibawanya kepada Lea, ibunya. Kata Rahel kepada Lea: "Berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu."
TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.14 detik
dipersembahkan oleh YLSA