Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 328 ayat untuk hebrew:0175 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Kel 32:5

Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya: "Besok hari raya a  bagi TUHAN!"

(1.00)Ul 9:20

Juga kepada Harun TUHAN begitu murka, hingga Ia mau membinasakannya; maka pada waktu itu aku berdoa untuk Harun juga.

(1.00)1Taw 24:1

Inilah rombongan-rombongan p  anak-anak Harun 1 . q  Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar. r 

(0.94)Im 10:8

TUHAN berfirman kepada Harun:

(0.94)1Taw 27:17

untuk suku Lewi ialah Hasabya f  bin Kemuel; untuk keturunan Harun ialah Zadok; g 

(0.94)Mzm 106:16

Mereka cemburu d  kepada Musa di perkemahan, dan kepada Harun, orang kudus TUHAN.

(0.83)Kel 29:9

Kauikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, h  dan kaulilitkanlah destar itu kepada kepala mereka, maka merekalah yang akan memegang jabatan imam; itulah suatu ketetapan i  untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya.

(0.83)Im 10:3

Berkatalah Musa kepada Harun: "Inilah yang difirmankan TUHAN: Kepada orang yang karib kepada-Ku k  Kunyatakan kekudusan-Ku, l  dan di muka seluruh bangsa itu akan Kuperlihatkan kemuliaan-Ku. m " Dan Harun berdiam diri.

(0.83)Bil 8:21

Orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dan mencuci pakaian t  mereka, kemudian Harun mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan di hadapan TUHAN, dan mengadakan pendamaian u  bagi mereka sambil mentahirkan mereka. v 

(0.83)Bil 20:26

tanggalkanlah pakaian r  Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar, anaknya, kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya s  dan mati di sana."

(0.83)Bil 20:29

Ketika segenap umat itu melihat, bahwa Harun telah mati, w  maka seluruh orang Israel menangisi Harun x  tiga puluh hari lamanya.

(0.83)1Taw 6:3

Anak-anak Amram ialah Harun, Musa dan Miryam. j  Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, k  Eleazar l  dan Itamar. m 

(0.82)Kel 7:8

Dan TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun:

(0.82)Kel 24:9

Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan tujuh puluh orang s  dari para tua-tua Israel.

(0.82)Kel 28:2

Haruslah engkau membuat pakaian kudus j  bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan. k 

(0.82)Kel 30:19

Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki i  mereka dengan air j  dari dalamnya.

(0.82)Kel 39:27

Dibuat merekalah kemeja dari lenan o  halus, buatan tukang tenun, untuk Harun dan anak-anaknya,

(0.82)Im 11:1

Lalu TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun, kata-Nya kepada mereka:

(0.82)Im 13:1

TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun:

(0.82)Im 14:33

TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun:
TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA