Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 24 ayat untuk hebrew:01130 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Yer 49:27

Aku akan menyalakan api q  di tembok Damsyik, r  yang menghanguskan s  puri Benhadad. t "

(1.00)Am 1:4

Aku akan melepas api 1  m  ke dalam istana Hazael, n  sehingga puri o  Benhadad p  dimakan habis;

(0.86)2Raj 13:24

Kemudian matilah Hazael, raja Aram, maka Benhadad, i  anaknya, menjadi raja menggantikan dia.

(0.81)1Raj 20:33

Orang-orang itu menganggap hal itu sebagai tanda yang baik, maka segeralah mereka berpegang pada perkataannya itu, lalu berkata: "Memang saudaramu Benhadad!" Sesudah itu berkatalah Ahab: "Pergilah, ambil dia!" Jadi keluarlah Benhadad mendapatkan dia, lalu diajak naik ke atas kereta.

(0.71)1Raj 20:2

Kemudian ia mengirim utusan ke kota itu, kepada Ahab, raja Israel,

(0.71)1Raj 20:5

Sesudah itu utusan-utusan itu kembali dan berkata: "Beginilah pesan Benhadad: Memang aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan: Emas dan perakmu, isteri-isteri dan anak-anakmu harus kauserahkan kepadaku,

(0.71)1Raj 20:16

Lalu mereka maju menyerang pada waktu tengah hari, sementara Benhadad minum-minum sampai mabuk v  di pondoknya, bersama dengan ketiga puluh dua raja yang membantunya.

(0.71)1Raj 20:17

Ketika orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu maju menyerang lebih dahulu, maka Benhadad menyuruh orang menyelidiknya, dan mereka memberitahukan kepadanya, demikian: "Ada orang-orang maju menyerang dari Samaria."

(0.71)1Raj 20:20

Lalu mereka masing-masing membunuh lawan yang dihadapinya, sehingga orang Aram itu melarikan diri dan dikejar oleh orang Israel. Tetapi Benhadad, raja Aram dapat meluputkan diri dengan naik kuda, beserta sejumlah orang berkuda.

(0.71)1Raj 20:26

Dalam tahun yang berikutnya z  Benhadad memeriksa barisan orang Aram, lalu ia maju ke Afek a  untuk berperang melawan orang Israel.

(0.71)2Raj 6:24

Sesudah itu Benhadad, z  raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung a  Samaria.

(0.71)2Raj 8:7

Elisa masuk ke Damsyik, e  dan pada waktu itu Benhadad, f  raja Aram, sedang sakit. Ketika dikabarkan kepada raja: "Sudah datang abdi Allah ke mari,"

(0.71)2Raj 13:3

Sebab itu bangkitlah murka j  TUHAN terhadap Israel, lalu diserahkan-Nyalah mereka ke dalam tangan k  Hazael, raja Aram, dan ke dalam tangan Benhadad, l  anak Hazael, selama zaman itu.

(0.71)2Taw 16:2

Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah TUHAN dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Benhadad, raja Aram yang diam di Damsyik f  dengan pesan:

(0.57)1Raj 20:1

Benhadad, l  raja Aram, mengumpulkan seluruh tentaranya, tiga puluh dua orang raja bersama-sama dia beserta kuda dan kereta. Lalu ia maju, ia mengepung Samaria m  dan memeranginya.

(0.57)1Raj 20:9

Sebab itu ia berkata kepada utusan-utusan Benhadad: "Katakanlah kepada tuanku raja: Segala yang pertama kali kausuruhkan kepada hambamu ini, aku akan melakukannya, tetapi tuntutan yang kemudian ini tidak dapat kupenuhi." Lalu pergilah utusan-utusan itu dan menyampaikan jawab itu kepada Benhadad.

(0.57)1Raj 20:10

Benhadad menyuruh orang kepada Ahab dengan pesan: "Beginilah kiranya para allah menghukum aku, bahkan lebih lagi dari pada itu, jika rakyat yang mengikut aku masih dapat menjemput segenggam penuh debu p  puing Samaria!"

(0.57)1Raj 20:30

Orang-orang yang masih tinggal melarikan diri ke Afek, e  ke dalam kota, tetapi temboknya roboh f  menimpa kedua puluh tujuh ribu orang yang masih tinggal itu. Sementara itu Benhadad melarikan diri dan masuk ke kota, dan bersembunyi g  dari satu kamar ke kamar yang lain.

(0.57)1Raj 20:32

Lalu mereka melilitkan kain kabung pada pinggang mereka dan tali pada kepala mereka, kemudian mereka pergi menghadap raja Israel sambil berkata: "Hambamu Benhadad berkata: Kiranya tuanku membiarkan aku hidup." Jawabnya: "Masih hidupkah dia? Dia saudaraku."

(0.57)2Raj 8:9

Lalu pergilah Hazael menyongsong dia, diambilnyalah persembahan berupa segala barang yang indah-indah dari Damsyik, sebanyak muatan empat puluh ekor unta. Sesudah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata: "Anakmu Benhadad, raja Aram, menyuruh aku menanyakan kepadamu: Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?"
TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA