Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 35 ayat untuk hebrew:ytwa [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.50)Ul 32:51

oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap Aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kadesh c  di padang gurun Zin, d  dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusan-Ku di tengah-tengah orang Israel. e 

(0.44)Yos 14:10

Jadi sekarang, sesungguhnya TUHAN telah memelihara hidupku, seperti yang dijanjikan-Nya. e  Kini sudah empat puluh lima tahun lamanya, sejak diucapkan TUHAN firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara f  di padang gurun. Jadi sekarang, telah berumur g  delapan puluh lima tahun aku hari ini;

(0.62)Yos 14:11

pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa; seperti kekuatanku h  pada waktu itu demikianlah kekuatanku i  sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk.

(0.50)Yos 14:12

Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan, yang dijanjikan TUHAN pada waktu itu, j  sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu, bahwa di sana ada orang Enak k  dengan kota-kota yang besar dan berkubu. l  Mungkin TUHAN menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka, seperti yang difirmankan TUHAN."

(0.50)Hak 8:15

Lalu pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata: "Inilah Zebah dan Salmuna yang karenanya kamu telah mencela aku dengan berkata: Sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orangmu g  yang lelah itu?"

(0.75)Hak 10:13

Tetapi kamu telah meninggalkan r  Aku dan beribadah kepada allah s  lain; sebab itu Aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi.

(0.62)Hak 11:7

Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu: "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? i  Mengapa kamu datang sekarang kepadaku, pada waktu kamu terdesak?"

(0.50)Hak 11:9

Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead: "Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan bani Amon, dan TUHAN menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu?"

(0.62)Hak 12:2

Tetapi jawab Yefta kepada mereka: "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan bani Amon; lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka.

(0.62)Hak 16:26

Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia: "Lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya."

(0.50)Hak 19:18

Jawabnya kepadanya: "Kami sedang dalam perjalanan dari Betlehem-Yehuda ke balik pegunungan Efraim. Dari sanalah aku berasal; aku tadinya pergi ke Betlehem-Yehuda dan sekarang sedang berjalan pulang ke rumah. e  Tetapi tidak ada orang yang mengajak aku ke rumahnya,

(0.62)Hak 20:5

Lalu warga-warga kota Gibea itu mendatangi aku dan mengepung rumah itu pada malam hari untuk menyerang aku. Mereka bermaksud membunuh d  aku, tetapi gundikku diperkosa mereka, sehingga mati. e 

(0.62)Neh 6:14

Ya Allahku, ingatlah a  bagaimana Tobia dan Sanbalat b  masing-masing telah bertindak! Pun tindakan nabiah c  Noaja dan nabi-nabi d  yang lain yang mau menakut-nakutkan aku 1 .

(0.50)Est 5:12

Lagi kata Haman: "Tambahan pula tiada seorangpun diminta oleh Ester, sang ratu, untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku; x  dan untuk besokpun aku diundangnya bersama-sama dengan raja.

(0.75)Mzm 31:5

(31-6) Ke dalam tangan-Mulah kuserahkan nyawaku 1 ; h  Engkau membebaskan aku, ya TUHAN, Allah yang setia. i 

(0.50)Yes 37:6

berkatalah Yesaya kepada mereka: "Beginilah kamu katakan kepada tuanmu: Beginilah firman TUHAN: Janganlah engkau takut b  terhadap perkataan yang kaudengar yang telah diucapkan oleh budak-budak raja Asyur untuk menghujat c  Aku.

(0.75)Yes 65:3

suku bangsa yang menyakitkan hati-Ku senantiasa di depan mata-Ku, t  dengan mempersembahkan korban di taman-taman u  dewa dan membakar korban v  di atas batu bata;

(0.62)Yer 4:22

"Sungguh, bodohlah m  umat-Ku itu, mereka tidak mengenal Aku! n  Mereka adalah anak-anak tolol, dan tidak mempunyai pengertian! o  Mereka pintar untuk berbuat jahat, p  tetapi untuk berbuat baik q  mereka tidak tahu."

(0.50)Yer 5:19

Dan apabila kamu nanti bertanya-tanya: q  Untuk apakah TUHAN, Allah kita, melakukan segala hal ini atas kita?, maka engkau akan menjawab mereka: Seperti kamu meninggalkan Aku dan memperhambakan diri kepada allah r  asing di negerimu, demikianlah kamu akan memperhambakan diri kepada orang-orang asing s  di suatu negeri yang bukan negerimu."

(0.75)Yer 9:6

Penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu! y  Mereka enggan mengenal TUHAN.
TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA