Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 21 - 40 dari 99 ayat untuk hebrew:yhtw [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: Sebelumnya 1 2 3 4 5 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.75)Yes 23:3

barang-barang yang dimasukkan ke Sidon ialah gandum dari Sihor, c  dan panen daerah Nil, d  sehingga kota itu e  menjadi pasar bagi bangsa-bangsa.

(0.75)Yer 20:17

Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, o  sehingga ibuku menjadi kuburanku, dan ia mengandung untuk selamanya!

(0.71)1Sam 18:21

sebab pikir Saul: "Baiklah Mikhal kuberikan kepadanya; biarlah ia menjadi jerat f  bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia!" Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya: "Pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku."

(0.62)Kej 11:3

Mereka berkata seorang kepada yang lain: "Marilah kita membuat batu bata m  dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu n  dan ter o  gala-gala sebagai tanah liat.

(0.62)Kej 20:12

Lagipula ia benar-benar saudaraku, w  anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi isteriku.

(0.62)Kej 24:67

Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah a  Sara, b  ibunya, dan mengambil dia menjadi isterinya. c  Ishak mencintainya d  dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. e 

(0.62)Kel 8:18

Para ahli m  itupun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu manteranya n  untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang.

(0.62)Im 15:24

Jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu, dan ia kena cemar kain t  perempuan itu, maka ia menjadi najis selama tujuh hari, dan setiap tempat tidur yang ditidurinya menjadi najis juga.

(0.62)Bil 23:10

Siapakah yang menghitung debu Yakub z  dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur a  dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka! b "

(0.62)Bil 24:2

Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka Roh Allah menghinggapi dia 1 . n 

(0.62)Bil 31:16

Bukankah perempuan-perempuan ini, atas nasihat z  Bileam, menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap TUHAN dalam hal Peor, a  sehingga tulah b  turun ke antara umat TUHAN.

(0.62)Bil 31:36

Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus ekor kambing domba,

(0.62)Bil 31:43

yaitu yang setengah yang menjadi bagian umat yang lain itu: domba-domba tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus ekor,

(0.62)Bil 36:12

mereka kawin dengan laki-laki dari kaum-kaum bani Manasye bin Yusuf, sehingga milik pusaka mereka tetap tinggal pada suku t  kaum ayahnya.

(0.62)Hak 19:2

Tetapi gundiknya itu berlaku serong terhadap dia dan pergi dari padanya ke rumah ayahnya di Betlehem-Yehuda, lalu tinggal di sana empat bulan lamanya.

(0.62)Rut 2:12

TUHAN kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh TUHAN, t  Allah Israel, u  yang di bawah sayap-Nya v  engkau datang berlindung 1 . w "

(0.62)Rut 4:13

Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi isterinya dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia TUHAN perempuan itu mengandung, s  lalu melahirkan seorang anak laki-laki. t 

(0.62)1Sam 2:17

Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan TUHAN, sebab mereka memandang rendah h  korban untuk TUHAN.

(0.62)1Sam 4:10

Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. d  Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu: dari pihak Israel gugur tiga puluh ribu orang pasukan berjalan kaki.

(0.62)1Sam 7:13

Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan d  dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan TUHAN melawan orang Filistin seumur hidup Samuel,
TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA