Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 75 ayat untuk hebrew:rmay [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.59)Kej 10:9

ia seorang pemburu y  yang gagah perkasa z  di hadapan TUHAN, sebab itu dikatakan orang: "Seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan TUHAN."

(0.59)Kej 22:14

Dan Abraham menamai e  tempat itu: "TUHAN f  menyediakan 1 "; sebab itu sampai sekarang dikatakan orang: "Di atas gunung TUHAN, akan disediakan. g "

(0.67)Kej 31:8

Apabila ia berkata: yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, j  maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik; dan apabila ia berkata: yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng.

(0.59)Kej 32:28

Lalu kata orang itu: "Namamu n  tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel 1 , o  sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. p "

(0.47)Kej 41:55

Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, i  dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir: "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya j  kepadamu."

(0.47)Kej 43:7

Jawab mereka: "Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita: Masih hidupkah a  ayahmu? Adakah adikmu lagi? b  Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata: Bawalah ke mari c  adikmu itu."

(0.71)Kel 8:27

Kami harus pergi ke padang gurun tiga hari perjalanan a  jauhnya untuk mempersembahkan korban b  kepada TUHAN, Allah kami, seperti yang difirmankan-Nya kepada kami."

(0.59)Kel 21:5

Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata: Aku cinta kepada tuanku, kepada isteriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, a 

(0.41)Kel 22:9

Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan: Inilah kepunyaanku--maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. j  Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian dua kali lipat.

(0.82)Bil 10:36

Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia: "Kembalilah, u  TUHAN, kepada umat Israel v  yang beribu-ribu laksa ini."

(0.71)Bil 21:14

Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan c  TUHAN: "Waheb di Sufa dan lembah-lembah ke sungai Arnon,

(0.59)Bil 23:23

sebab tidak ada mantera yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan b  yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah:

(0.47)Ul 5:27

Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan f  TUHAN, Allah kita, dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh TUHAN, Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. g 

(0.59)Ul 15:16

Tetapi apabila dia berkata kepadamu: Aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu,

(0.47)1Sam 16:16

baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. w  Apabila roh jahat yang dari pada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman."

(0.59)1Sam 20:7

Jika begini dikatakannya: Baiklah! maka hambamu ini selamat. Tetapi jika amarahnya bangkit w  dengan segera, ketahuilah, bahwa ia telah mengambil keputusan x  untuk mendatangkan celaka.

(0.71)1Sam 24:13

(24-14) seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan: Dari orang fasik timbul kefasikan. d  Tetapi tanganku tidak akan memukul engkau.

(0.41)2Sam 13:32

Maka berbicaralah Yonadab, anak Simea, kakak Daud, katanya: "Janganlah tuanku menyangka, bahwa semua orang muda anak-anak raja itu, telah dibunuh. Hanya Amnon yang mati, sebab hal itu telah terlihat pada air muka Absalom, sejak Amnon memperkosa Tamar, adiknya.

(0.71)2Sam 15:26

Tetapi jika Ia berfirman, begini: Aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukan-Nya kepadaku apa yang baik di mata-Nya. k "

(0.47)2Sam 16:10

Tetapi kata raja: "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? q  Biarlah ia mengutuk! Sebab apabila TUHAN berfirman kepadanya: Kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya: mengapa engkau berbuat demikian? r "
TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA