Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 18 dari 18 ayat untuk hebrew:hkya [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.88)Kej 3:9

Tetapi TUHAN Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya: "Di manakah engkau? r "

(1.00)Ul 1:12

Tetapi bagaimana seorang diri k  aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu?

(0.75)Ul 7:17

Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu: Bangsa-bangsa ini lebih banyak dari padaku, bagaimanakah aku dapat menghalaukan a  mereka?

(0.50)Ul 12:30

maka hati-hatilah, supaya jangan engkau kena jerat v  dan mengikuti mereka, setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang allah mereka dengan berkata: Bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada allah mereka? Akupun mau berlaku begitu. w 

(0.75)Ul 18:21

Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu: Bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan TUHAN? --

(0.62)Ul 32:30

Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar seribu orang, dan dua orang dapat membuat lari e  sepuluh ribu orang, kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka, f  dan TUHAN telah menyerahkan g  mereka!

(0.62)Hak 20:3

Kedengaranlah kepada bani Benyamin, bahwa orang Israel telah maju ke Mizpa. Berkatalah orang Israel: "Ceritakan bagaimana kejahatan itu terjadi."

(0.75)2Raj 6:13

Berkatalah raja: "Pergilah melihat, di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya: "Dia ada di Dotan. q "

(0.50)2Raj 6:15

Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi ke luar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya: "Celaka tuanku! Apakah yang akan kita perbuat?"

(0.88)Mzm 73:11

Dan mereka berkata: "Bagaimana Allah tahu hal itu, adakah pengetahuan pada Yang Mahatinggi?"

(0.88)Kid 1:7

Ceriterakanlah kepadaku, jantung hatiku, di mana kakanda menggembalakan domba, di mana kakanda membiarkan domba-domba n  berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara o  dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu?

(0.75)Yes 1:21

Bagaimana ini, kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal! c  Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran, d  tetapi sekarang penuh pembunuh. e 

(0.62)Yer 8:8

Bagaimanakah kamu berani berkata: Kami bijaksana, dan kami mempunyai Taurat v  TUHAN? Sesungguhnya, pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong.

(0.62)Yer 48:17

Ratapilah dia, hai semua yang ada di sekitarnya, hai semua yang mengenal namanya! i  Katakanlah: Sungguh, sudah patah tampuk kekuasaan, tongkat keagungan itu! j 

(0.62)Rat 1:1

Ah, betapa terpencilnya a  kota itu 3 , yang dahulu ramai! b  Laksana seorang jandalah c  ia, yang dahulu agung d  di antara bangsa-bangsa. Yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. e 

(0.62)Rat 2:1

Ah, betapa Tuhan menyelubungi puteri Sion dengan awan dalam murka-Nya! x  Keagungan Israel dilemparkan-Nya dari langit ke bumi. Tak diingat-Nya akan tumpuan y  kaki-Nya tatkala Ia murka. z 

(0.75)Rat 4:1

Ah, sungguh pudar emas itu 1 , emas murni itu berubah; batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. a 

(0.75)Rat 4:2

Anak-anak Sion b  yang berharga, yang setimbang dengan emas tua, sungguh mereka dianggap belanga-belanga tanah buatan tangan tukang periuk.
TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA