Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 10 dari 10 ayat untuk hebrew:eswh [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Bil 13:8

dari suku Efraim: Hosea bin Nun; n 

(0.63)2Raj 15:30

Hosea w  bin Ela mengadakan persepakatan melawan Pekah bin Remalya; dibunuhnyalah x  dia, kemudian dia menjadi raja menggantikannya dalam tahun kedua puluh zaman Yotam bin Uzia.

(0.63)2Raj 17:1

Dalam tahun kedua belas zaman Ahas, raja Yehuda, Hosea f  bin Ela menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah sembilan tahun lamanya.

(0.75)2Raj 17:3

Salmaneser, h  raja Asyur maju melawan dia; Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti. i 

(0.75)1Taw 27:20

untuk bani Efraim ialah Hosea bin Azazya; untuk setengah suku Manasye ialah Yoel bin Pedaya;

(1.00)Neh 10:23

Hosea, Hananya, n  Hasub,

(0.75)Mzm 86:2

Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kaukasihi, selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepada-Mu. l 

(0.50)Yer 31:7

Sebab beginilah firman TUHAN: Bersorak-sorailah f  bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin g  bangsa-bangsa! Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah: TUHAN telah menyelamatkan h  umat-Nya, yakni sisa-sisa i  Israel!

(0.50)Hos 1:1

Firman TUHAN yang datang a  kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, b  Yotam, c  Ahas d  dan Hizkia, e  raja-raja Yehuda, f  dan pada zaman Yerobeam g  bin Yoas, raja Israel. h 

(0.50)Hos 1:2

Ketika TUHAN mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea: "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal 1  i  dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal j  hebat dengan membelakangi TUHAN."
TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA