Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 39 ayat untuk hebrew:Mls [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.75)Kej 14:18

Melkisedek, y  raja Salem 1 , z  membawa roti a  dan anggur; b  ia seorang imam Allah Yang Mahatinggi. c 

(0.75)Kej 15:16

Tetapi keturunan x  yang keempat akan kembali ke sini, y  sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori z  itu belum genap."

(0.63)Kej 33:18

Dalam perjalanannya dari Padan-Aram d  sampailah Yakub dengan selamat ke Sikhem, e  di tanah Kanaan, lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu.

(0.50)Kel 21:36

Tetapi jikalau lembu itu terkenal telah sering menanduk sejak dahulu, dan walaupun demikian pemiliknya tidak mau menjaganya, v  maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya: lembu ganti lembu, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya."

(0.63)Kel 22:3

tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian z  sepenuhnya; jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual a  ganti apa yang dicurinya itu.

(0.63)Kel 22:6

Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan e  gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian f  sepenuhnya.

(0.63)Kel 22:14

Apabila seseorang meminjam seekor binatang dari temannya, dan binatang itu patah kakinya atau mati, ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian o  sepenuhnya.

(0.50)Hak 1:7

Kata Adoni-Bezek: "Ada tujuh puluh raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku; sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan j  Allah kepadaku." Kemudian ia dibawa ke Yerusalem k  dan mati di sana.

(0.63)1Sam 16:4

Samuel berbuat seperti yang difirmankan TUHAN dan tibalah ia di kota Betlehem. d  Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar e  dan berkata: "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat? f "

(0.63)1Raj 5:12

Dan TUHAN memberikan hikmat m  kepada Salomo seperti yang dijanjikan-Nya kepadanya; maka damaipun ada antara Hiram dan Salomo, lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. n 

(0.75)1Raj 8:61

dan hendaklah kamu berpaut g  kepada TUHAN, Allah kita, dengan sepenuh hatimu h  dan dengan hidup menurut segala ketetapan-Nya dan dengan tetap mengikuti segala perintah-Nya seperti pada hari ini."

(0.50)1Raj 11:4

Sebab pada waktu Salomo sudah tua, isteri-isterinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah v  lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut w  kepada TUHAN, Allahnya, seperti Daud, ayahnya 1 .

(0.63)1Raj 15:3

Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut g  kepada TUHAN 1 , Allahnya, seperti Daud, moyangnya.

(0.75)1Raj 15:14

Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, s  namun Asa berpaut t  kepada TUHAN dengan segenap hatinya sepanjang umurnya.

(0.75)2Raj 15:10

Salum bin Yabesh mengikat persepakatan melawan dia, membunuh b  dia di Yibleam, kemudian menjadi raja menggantikan dia.

(0.63)2Raj 20:3

"Ah TUHAN, ingatlah kiranya, d  bahwa aku telah hidup e  di hadapan-Mu dengan setia f  dan dengan tulus hati dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat.

(0.50)2Raj 22:14

Maka pergilah imam Hilkia, Ahikam, Akhbor, Safan dan Asaya kepada nabiah z  Hulda, isteri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tikwa bin Harhas; nabiah itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya.

(1.00)1Taw 4:25

anak orang ini ialah Salum; anak orang ini ialah Mibsam; anak orang ini ialah Misma.

(0.50)1Taw 12:38

Sekaliannya itu, prajurit-prajurit, orang-orang dalam barisan tempur, datang ke Hebron dengan tulus hati untuk mengangkat Daud menjadi raja atas seluruh Israel; n  memang juga seluruh orang Israel yang lain dengan bulat hati hendak mengangkat Daud menjadi raja.

(0.50)1Taw 28:9

Dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu 1  dan beribadahlah kepada-Nya dengan tulus ikhlas n  dan dengan rela hati, sebab TUHAN menyelidiki segala hati o  dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, p  maka Ia berkenan ditemui olehmu, tetapi jika engkau meninggalkan q  Dia maka Ia akan membuang r  engkau untuk selamanya.
TIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA