Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 53 ayat untuk hebrew:05553 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.57)Bil 20:8

"Ambillah tongkatmu e  itu dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul; katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu 1  supaya diberi airnya; f  demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya."

(0.57)Bil 20:10

Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan i  jemaah itu di depan bukit batu j  itu, berkatalah ia kepada mereka: "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?"

(0.51)Bil 20:11

Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya dua kali, maka keluarlah banyak air, k  sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum.

(0.61)Bil 24:21

Ketika ia melihat orang Keni, b  diucapkannyalah sanjaknya, katanya: "Kokoh c  tempat kediamanmu, tertaruh di atas bukit batu sarangmu,

(0.51)Ul 32:13

Dibuat-Nya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit i  di bumi, dan memakan hasil dari ladang; dibuat-Nya dia mengisap madu dari bukit batu, j  dan minyak k  dari gunung batu yang keras,

(0.81)Hak 1:36

Daerah orang Amori itu mulai dari pendakian l  Akrabim, dari Sela, m  terus ke atas. n 

(0.51)Hak 6:20

Berfirmanlah Malaikat Allah kepadanya: "Ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu p  ini, dan curahkan kuahnya." Maka diperbuatnya demikian.

(0.61)Hak 15:8

Dan dengan pukulan yang hebat ia meremukkan tulang-tulang mereka. Lalu pergilah ia dan tinggal dalam gua di bukit batu u  Etam. v 

(0.40)Hak 15:11

Kemudian turunlah tiga ribu orang dari suku Yehuda ke gua di gunung batu Etam dan berkata kepada Simson: "Tidakkah kauketahui, bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? x  Apakah juga yang telah kauperbuat terhadap kami?" Tetapi jawabnya kepada mereka: "Seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka."

(0.40)Hak 15:13

Lalu kata mereka kepadanya: "Tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka, tetapi membunuh engkau kami tidak mau." Maka mereka mengikat dia dengan dua tali z  baru dan membawa dia dari bukit batu itu.

(0.40)Hak 20:45

Yang lain berpaling lari ke padang gurun, ke bukit batu Rimon. b  Tetapi di jalan-jalan raya masih diadakan penyabitan susulan di antara mereka: lima ribu orang; mereka diburu sampai ke Gideom dan dipukul mati dua ribu orang dari mereka.

(0.71)Hak 20:47

Tetapi enam ratus orang berpaling lari ke padang gurun, ke bukit batu Rimon, dan tinggal empat bulan lamanya di bukit batu itu.

(0.51)Hak 21:13

Sesudah itu segenap umat itu menyuruh orang membawa pesan kepada bani Benyamin yang ada di bukit batu Rimon, p  lalu memaklumkan damai q  kepada mereka.

(0.51)1Sam 13:6

Ketika dilihat orang-orang Israel, bahwa mereka terjepit--sebab rakyat memang terdesak--maka larilah rakyat bersembunyi m  di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu dan perigi; n 

(0.57)1Sam 14:4

Di antara pelintasan-pelintasan a  bukit, yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana: yang satu bernama Bozes, yang lain bernama Sene.

(0.51)1Sam 23:25

Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud, lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu, lalu mengejar Daud di padang gurun Maon;

(0.81)2Sam 22:2

Ia berkata: "Ya, TUHAN, bukit batuku, g  kubu h  pertahananku dan penyelamatku, i 

(0.40)1Raj 19:11

Lalu firman-Nya: "Keluarlah dan berdiri di atas gunung r  itu di hadapan TUHAN!" Maka TUHAN lalu 1 ! s  Angin t  besar dan kuat, yang membelah gunung-gunung dan memecahkan u  bukit-bukit batu, mendahului TUHAN. Tetapi tidak ada TUHAN dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada TUHAN dalam gempa itu.

(0.71)2Taw 25:12

Selain itu sepuluh ribu orang ditawan hidup-hidup oleh bani Yehuda dan dibawa ke suatu puncak bukit batu, lalu mereka dicampakkan dari puncak bukit batu itu, sehingga hancurlah w  mereka semua.

(0.40)Neh 9:15

Telah Kauberikan kepada mereka roti dari langit p  untuk menghilangkan lapar dan air Kaukeluarkan bagi mereka dari gunung batu q  untuk melepaskan dahaga. Pula Engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah r  telah Kaujanjikan memberikannya kepada mereka. s 
TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA