Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 81 - 100 dari 120 ayat untuk hebrew:03581 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.51)Rat 1:6

Lenyaplah dari puteri Sion t  segala kemuliaannya; pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput; mereka berjalan u  tanpa daya di depan yang mengejarnya.

(0.51)Rat 1:14

Segala pelanggaranku adalah kuk r  yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku; Tuhan telah menyerahkan s  aku ke tangan orang-orang, yang tidak dapat kutentangi.

(0.51)Dan 8:6

Ia datang pada domba jantan yang dua tanduknya dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat.

(0.51)Dan 11:15

Maka raja negeri Utara itu akan datang, mendirikan kubu pengepungan v  dan merebut kota yang berbenteng; dan tentara negeri Selatan tidak akan dapat bertahan, juga pasukan-pasukan pilihannya sekalipun, ya, tidak ada kekuatan apapun yang dapat bertahan,

(0.51)Hos 7:9

Orang-orang luar memakan habis kekuatannya, a  tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya; juga ia sudah banyak beruban, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya.

(0.51)Mi 3:8

Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan Roh TUHAN 1 , dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. l 

(0.51)Nah 2:1

Pembongkar 1  r  maju terhadap engkau; adakan penjagaan di benteng, mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkanlah segala kekuatan!

(0.40)Kel 32:11

Lalu Musa mencoba melunakkan p  hati TUHAN 1 , Allahnya, dengan berkata: "Mengapakah, TUHAN, murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu, yang telah Kaubawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan q  yang kuat?

(0.40)Ul 8:18

Tetapi haruslah engkau ingat kepada TUHAN, Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan 1 , dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan-Nya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini.

(0.40)Yos 17:17

Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye: "Engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar; tidak hanya satu bagian undian v  ditentukan bagimu,

(0.40)Hak 16:5

Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin t  kepada perempuan itu sambil berkata: "Cobalah bujuk u  dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya v  demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan seribu seratus uang perak w  kepadamu."

(0.40)Hak 16:9

sedang di kamarnya y  ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya: "Orang-orang Filistin menyergap engkau, z  Simson!" Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus, apabila kena api. Dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu.

(0.40)Hak 16:15

Berkatalah perempuan itu kepadanya: "Bagaimana mungkin engkau berkata: Aku cinta kepadamu, e  padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah tiga kali f  engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu g  demikian besar."

(0.40)Hak 16:17

Maka diceritakannyalah kepadanya segala isi hatinya, h  katanya: "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir i  Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap dari padaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain."

(0.40)Hak 16:30

Berkatalah Simson: "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak dari pada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya.

(0.40)1Sam 28:20

Pada saat itu juga rebahlah Saul memanjang ke tanah sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya, karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa.

(0.40)2Raj 17:36

Tetapi TUHAN yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan k  yang teracung, kepada-Nyalah kamu harus berbakti, kepada-Nyalah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban.

(0.40)2Raj 19:3

Berkatalah mereka kepadanya: "Beginilah kata Hizkia: Hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan; sebab sudah datang waktunya n  untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya.

(0.40)1Taw 29:2

Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas j  untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam k  dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak l  pualam.

(0.40)2Taw 2:6

Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi Dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langitpun tidak dapat memuat Dia? k  Dan siapakah aku l  ini, sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi Dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapan-Nya?
TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA