Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 140 ayat untuk gugurnya [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.003 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.09)Kej 14:10

Di lembah Sidim e  itu di mana-mana ada sumur aspal. f  Ketika raja Sodom dan raja Gomora g  melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. h 

(0.72)Kej 31:38

Selama dua puluh tahun b  ini aku bersama-sama dengan engkau; domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran c  dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan.

(0.03)Kej 49:17

Semoga Dan n  menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai o  yang memagut tumit kuda, p  sehingga penunggangnya jatuh ke belakang.

(0.56)Kel 21:22

Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung, sehingga keguguran kandungan 1 , tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan n  oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim.

(0.03)Kel 21:26

Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu.

(0.05)Kel 21:27

Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu.

(0.96)Kel 23:26

Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. n  Aku akan menggenapkan tahun umurmu. o 

(0.06)Im 13:40

Apabila rambut kepala seorang laki-laki meluruh, dan ia hanya menjadi botak, t  ia tahir.

(0.07)Im 13:41

Jikalau rambutnya meluruh pada sebelah mukanya, dan ia menjadi botak sebelah depan, ia tahir.

(0.09)Im 19:10

Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kaupetik untuk kedua kalinya t  dan buah yang berjatuhan u  di kebun anggurmu janganlah kaupungut, tetapi semuanya itu harus kautinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing; v  Akulah TUHAN, Allahmu.

(0.34)Bil 12:12

Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya."

(0.02)Ul 20:5

Para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara, demikian: Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru, tetapi belum menempatinya? u  Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya.

(0.03)Ul 20:6

Dan siapa telah membuat kebun anggur, v  tetapi belum mengecap w  hasilnya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya.

(0.03)Ul 20:7

Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi belum mengawininya? x  Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya.

(0.37)Ul 28:40

Pohon-pohon zaitun akan kaupunyai di seluruh daerahmu, tetapi engkau tidak akan berurap dengan minyaknya; sebab buah zaitunmu akan gugur. f 

(0.03)Ul 28:57

karena uri yang keluar dari kandungannya ataupun karena anak-anak yang dilahirkannya; sebab karena kekurangan segala-galanya ia akan memakannya h  dengan sembunyi-sembunyi, dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di dalam tempatmu.

(0.09)Ul 32:42

Aku akan memabukkan anak panah-Ku dengan darah, j  dan pedang-Ku akan memakan daging: k  darah orang-orang yang mati tertikam dan orang-orang yang tertawan, dari kepala-kepala musuh yang berambut panjang.

(0.09)Yos 13:22

Juga Bileam bin Beor, g  juru tenung itu, h  telah dibunuh oleh orang Israel dengan pedang, beserta orang-orang yang telah mati tertikam oleh mereka.

(0.02)Hak 15:14

Setelah ia sampai ke Lehi a  dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah b  Roh TUHAN atas dia 1  dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami c  yang telah habis dimakan api dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya.

(0.65)Hak 20:21

Juga bani Benyamin maju menyerang dari Gibea dan menggugurkan ke bumi dua puluh dua ribu orang dari antara orang Israel t  pada hari itu.
TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA