Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 22 ayat untuk greek:udwr [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Kis 8:36

Mereka melanjutkan perjalanan mereka, dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu: "Lihat, di situ ada air; apakah halangannya, jika aku dibaptis? b "

(0.83)Yoh 2:9

Setelah pemimpin pesta itu mengecap air, yang telah menjadi anggur c  itu--dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan, yang mencedok air itu, mengetahuinya--ia memanggil mempelai laki-laki,

(0.82)Yoh 4:7

Maka datanglah seorang perempuan Samaria 1  hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya: "Berilah Aku minum. g "

(0.82)Yoh 19:34

tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam v  lambung-Nya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. w 

(0.82)Yak 3:12

Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? s  Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar.

(0.82)1Yoh 5:8

Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi): Roh dan air dan darah dan ketiganya adalah satu.

(0.71)Mat 17:15

katanya: "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan h  dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air.

(0.71)Yoh 4:11

Kata perempuan itu kepada-Nya: "Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam; dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu?

(0.71)Yoh 4:15

Kata perempuan itu kepada-Nya: "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus o  dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air."

(0.71)Yoh 13:5

kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, dan mulai membasuh kaki f  murid-murid-Nya 1  lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggang-Nya itu.

(0.71)Kis 8:38

Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia.

(0.71)Kis 10:47

"Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, p  sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? q "

(0.71)Why 12:15

Lalu ular c  itu menyemburkan dari mulutnya air, sebesar sungai, ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu.

(0.59)Mat 27:24

Ketika Pilatus 1  melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, y  ia mengambil air dan membasuh tangannya z  di hadapan orang banyak dan berkata: "Aku tidak bersalah terhadap darah a  orang ini; itu urusan kamu sendiri! b "

(0.59)Mat 27:49

Tetapi orang-orang lain berkata: "Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan Dia."

(0.59)Yoh 4:14

tetapi barangsiapa minum air yang akan Kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus l  untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan Kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air m  di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal 1 . n "

(0.59)Yoh 4:46

Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana Ia membuat air menjadi anggur. s  Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit.

(0.59)Yoh 5:7

Jawab orang sakit itu kepada-Nya: "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku."

(0.59)Why 16:12

Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, k  lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan l  bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur 1 . m 

(0.59)Why 22:17

Roh o  dan pengantin perempuan p  itu berkata: "Marilah 1 !" Dan barangsiapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata: "Marilah!" Dan barangsiapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barangsiapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan q  dengan cuma-cuma!
TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA