Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 2418 ayat untuk greek:o [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Luk 20:30

Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua,

(0.88)Yoh 19:22

Jawab Pilatus: "Apa yang kutulis, tetap tertulis."

(0.88)Why 21:20

dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, d  dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang kesebelas batu lazuardi dan yang kedua belas batu kecubung.

(0.87)Yoh 11:35

Maka menangislah e  Yesus 1 .

(0.87)Mat 10:4

Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. c 

(0.84)Yoh 7:6

Maka jawab Yesus kepada mereka: "Waktu-Ku m  belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu.

(0.84)Why 1:8

"Aku adalah Alfa dan Omega 1 , x  firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, y  Yang Mahakuasa. z "

(0.83)Why 12:9

Dan naga besar itu, si ular tua, j  yang disebut Iblis k  atau Satan, l  yang menyesatkan m  seluruh dunia, dilemparkan ke bawah; ia dilemparkan ke bumi, n  bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya.

(0.76)Mat 13:37

Ia menjawab, kata-Nya: "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia; x 

(0.76)Mat 23:17

Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau Bait Suci yang menguduskan f  emas itu?

(0.76)Yoh 4:37

Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa: Yang seorang menabur dan yang lain menuai. l 

(0.76)Kis 4:11

Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan--yaitu kamu sendiri--,namun ia telah menjadi batu penjuru. k 

(0.76)1Kor 3:7

Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan.

(0.76)2Kor 1:18

Demi Allah yang setia, h  janji kami kepada kamu bukanlah serentak "ya" dan "tidak".

(0.75)Mat 11:15

Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar! c 

(0.75)Mat 13:9

Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar! x "

(0.75)Mat 13:39

Musuh yang menaburkan benih lalang ialah Iblis. Waktu menuai z  ialah akhir zaman a  dan para penuai itu malaikat. b 

(0.75)Mat 22:32

Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub? f  Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup."

(0.75)Luk 22:26

Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda i  dan pemimpin sebagai pelayan. j 

(0.75)Luk 22:27

Sebab siapakah yang lebih besar: yang duduk makan, atau yang melayani 1 ? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. k 
TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA