Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 34 ayat untuk greek:doulov [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)1Kor 7:22

Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanan-Nya, adalah orang bebas, h  milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus, adalah hamba-Nya. i 

(0.94)Mat 10:24

Seorang murid tidak lebih dari pada gurunya, atau seorang hamba dari pada tuannya. z 

(0.94)Mat 20:27

dan barangsiapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu;

(0.94)Mrk 10:44

dan barangsiapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya.

(0.94)Rm 1:1

Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul a  dan dikuduskan b  untuk memberitakan Injil Allah. c 

(0.94)Gal 4:7

Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak; jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris, i  oleh Allah.

(0.82)Mat 18:26

Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, r  katanya: Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.

(0.82)Mat 24:46

Berbahagialah hamba, yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang. a 

(0.82)Mat 24:48

Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya:

(0.82)Luk 7:2

Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba, yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati.

(0.82)Luk 12:43

Berbahagialah hamba, yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang.

(0.82)Luk 14:22

Kemudian hamba itu melaporkan: Tuan, apa yang tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.

(0.82)Yoh 8:35

Dan hamba tidak tetap tinggal i  dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah.

(0.82)1Kor 7:21

Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa! Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu.

(0.82)Ef 6:8

Kamu tahu, bahwa setiap orang, baik hamba, maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat p  sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan.

(0.82)Tit 1:1

Dari Paulus, hamba Allah a  dan rasul b  Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran c  seperti yang nampak dalam ibadah d  kita 3 ,

(0.82)Yak 1:1

Salam dari Yakobus, a  hamba Allah b  dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku c  di perantauan. d  e 

(0.82)Yud 1:1

Dari Yudas, a  hamba Yesus Kristus b  dan saudara Yakobus, kepada mereka, yang terpanggil, c  yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. d 

(0.71)Luk 12:47

Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. i 

(0.71)Yoh 8:34

Kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa 1 , adalah hamba dosa. h 
TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA