Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 21 ayat untuk greek:douloi [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)1Kor 7:23

Kamu telah dibeli dan harganya j  telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia.

(0.80)Rm 6:20

Sebab waktu kamu hamba dosa, i  kamu bebas dari kebenaran. j 

(0.70)Yoh 4:51

Ketika ia masih di tengah jalan hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar, bahwa anaknya hidup.

(0.70)Ef 6:6

jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus n  yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah,

(0.70)1Ptr 2:16

Hiduplah sebagai orang merdeka d  dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan e  mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. f 

(0.70)2Ptr 2:19

Mereka menjanjikan kemerdekaan 1  kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan, karena siapa yang dikalahkan orang, c  ia adalah hamba orang itu.

(0.60)Mat 13:27

Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata: Tuan, bukankah benih baik, yang tuan taburkan di ladang tuan? Dari manakah lalang itu?

(0.60)Mat 22:10

Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, s  sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu.

(0.60)Luk 17:10

Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata: Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna; kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. e "

(0.60)Rm 6:16

Apakah kamu tidak tahu, bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, y  baik dalam dosa z  yang memimpin kamu kepada kematian 1 , a  maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran?

(0.60)Rm 6:17

Tetapi syukurlah kepada Allah! b  Dahulu memang kamu hamba dosa, c  tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran d  yang telah diteruskan 1  kepadamu.

(0.60)1Kor 12:13

Sebab dalam satu Roh v  kita semua, baik orang Yahudi, maupun orang Yunani, baik budak, maupun orang merdeka, w  telah dibaptis 1  x  menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum y  dari satu Roh.

(0.60)Ef 6:5

Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut k  dan gentar, dan dengan tulus hati, l  sama seperti kamu taat kepada Kristus, m 

(0.60)Flp 1:1

Dari Paulus dan Timotius, a  hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus b  dalam Kristus Yesus di Filipi, c  dengan para penilik jemaat d  dan diaken. e 

(0.60)Kol 3:22

Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini 1  dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan.

(0.60)1Tim 6:1

Semua orang yang menanggung beban perbudakan 1  hendaknya menganggap tuan mereka layak mendapat segala penghormatan, p  agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat q  orang.

(0.60)Why 22:3

Maka tidak akan ada lagi laknat. a  Takhta Allah dan takhta Anak Domba akan ada di dalamnya dan hamba-hamba-Nya akan beribadah kepada-Nya, b 

(0.50)Luk 12:37

Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. c  Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. d 

(0.50)Yoh 18:18

Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga Bait Allah telah memasang api arang, d  sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiang e  di situ. Juga Petrus berdiri berdiang bersama-sama dengan mereka.

(0.50)Kis 16:17

Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya: "Orang-orang ini adalah hamba Allah Yang Mahatinggi. t  Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan."
TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA