Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 27 ayat untuk greek:4716 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Mrk 15:30

turunlah dari salib itu dan selamatkan diri-Mu!"

(0.80)Flp 2:8

Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, h  bahkan sampai mati di kayu salib. i 

(0.70)Mat 10:38

Barangsiapa tidak memikul salibnya 1  dan mengikut Aku, ia tidak layak bagi-Ku. k 

(0.70)Mat 27:32

Ketika mereka berjalan ke luar j  kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene k  yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib l  Yesus.

(0.70)Luk 14:27

Barangsiapa tidak memikul salibnya 1  dan mengikut Aku, ia tidak dapat menjadi murid-Ku. n 

(0.70)Yoh 19:17

Sambil memikul salib-Nya 1  z  Ia pergi ke luar ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak, a  dalam bahasa Ibrani: b  Golgota.

(0.70)Gal 5:11

Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya e  juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan f  lagi.

(0.70)Ef 2:16

dan untuk memperdamaikan keduanya, di dalam satu tubuh, dengan Allah oleh salib, q  dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu.

(0.60)Mat 27:42

"Orang lain Ia selamatkan, tetapi diri-Nya sendiri tidak dapat Ia selamatkan! Ia Raja Israel? v  Baiklah Ia turun dari salib itu dan kami akan percaya w  kepada-Nya.

(0.60)Mrk 15:21

Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, o  ayah Aleksander dan Rufus, p  yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib q  Yesus.

(0.60)Mrk 15:32

Baiklah Mesias, x  Raja Israel y  itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Dia mencela Dia juga.

(0.60)Luk 9:23

Kata-Nya kepada mereka semua: "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari 1  dan mengikut Aku. k 

(0.60)Luk 23:26

Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, k  yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. l 

(0.60)Yoh 19:19

Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya: "Yesus, orang Nazaret, d  Raja orang Yahudi. e "

(0.60)1Kor 1:17

Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis 1 , f  tetapi untuk memberitakan Injil; dan itupun bukan dengan hikmat g  perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia.

(0.60)1Kor 1:18

Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan h  bagi mereka yang akan binasa, i  tetapi bagi kita yang diselamatkan j  pemberitaan itu adalah kekuatan Allah 1 . k 

(0.60)Gal 6:12

Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan w  diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, x  hanya dengan maksud, supaya mereka tidak dianiaya y  karena salib Kristus.

(0.60)Gal 6:14

Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, b  sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku 1  dan aku bagi dunia. c 

(0.60)Flp 3:18

Karena, seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, x  banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus 1 . y 

(0.60)Kol 2:14

dengan menghapuskan surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan z  hukum 1  mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakan-Nya dengan memakukannya pada kayu salib: a 
TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA