Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 601 - 620 dari 840 ayat untuk greek:auton [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: Pertama Sebelumnya 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.49)Gal 1:16

berkenan menyatakan Anak-Nya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, g  maka sesaatpun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia; h 

(0.49)Flp 3:10

Yang kukehendaki ialah mengenal h  Dia dan kuasa kebangkitan-Nya dan persekutuan dalam penderitaan-Nya, i  di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian-Nya, j 

(0.49)Kol 2:12

karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, t  dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan u  juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. v 

(0.49)Kol 4:10

Salam kepada kamu dari Aristarkhus, e  temanku sepenjara dan dari Markus, f  kemenakan Barnabas g --tentang dia kamu telah menerima pesan; terimalah dia, apabila dia datang kepadamu--

(0.49)Ibr 2:6

Ada orang s  yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya: "Apakah manusia, sehingga Engkau mengingatnya, atau anak manusia, sehingga Engkau mengindahkannya? t 

(0.49)Ibr 3:3

Sebab Ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar dari pada Musa, x  sama seperti ahli bangunan lebih dihormati dari pada rumah yang dibangunnya.

(0.49)Ibr 5:5

Demikian pula Kristus tidak memuliakan e  diri-Nya sendiri dengan menjadi Imam Besar, f  tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman g  kepada-Nya: "Anak-Ku Engkau! Engkau telah Kuperanakkan h  pada hari ini",

(0.49)Ibr 7:21

tetapi Ia dengan sumpah, diucapkan oleh Dia yang berfirman kepada-Nya: "Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal: b  Engkau adalah Imam untuk selama-lamanya c " --

(0.49)Ibr 9:24

Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, x  tetapi ke dalam sorga sendiri y  untuk menghadap hadirat z  Allah guna kepentingan kita.

(0.49)Ibr 9:26

Sebab jika demikian Ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia c  ini dijadikan. Tetapi sekarang Ia hanya satu kali d  saja menyatakan e  diri-Nya, pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korban-Nya. f 

(0.49)Ibr 9:28

demikian pula Kristus hanya satu kali i  saja mengorbankan diri-Nya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan diri-Nya sekali lagi 1  j  tanpa menanggung dosa k  untuk menganugerahkan keselamatan l  kepada mereka, yang menantikan Dia. m 

(0.49)Ibr 11:6

Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barangsiapa berpaling kepada Allah, q  ia harus percaya bahwa Allah ada 1 , dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.

(0.49)Yak 1:12

Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, t  sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan u  yang dijanjikan Allah kepada barangsiapa yang mengasihi Dia. v 

(0.49)Yak 2:14

Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan, bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan 1 ? n  Dapatkah iman itu menyelamatkan dia?

(0.49)Yak 5:14

Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua n  jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak o  dalam nama Tuhan.

(0.49)Yak 5:15

Dan doa yang lahir dari iman p  akan menyelamatkan orang sakit 1  itu dan Tuhan akan membangunkan dia; dan jika ia telah berbuat dosa 2 , maka dosanya itu akan diampuni.

(0.49)1Ptr 1:21

Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, j  yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati k  dan yang telah memuliakan-Nya, l  sehingga imanmu dan pengharapanmu m  tertuju kepada Allah.

(0.49)1Ptr 3:6

sama seperti Sara taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. l  Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman.

(0.49)1Yoh 1:10

Jika kita berkata, bahwa kita tidak ada berbuat dosa 1 , u  maka kita membuat Dia menjadi pendusta v  dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. w 

(0.49)1Yoh 2:4

Barangsiapa berkata: Aku mengenal Dia, e  tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya 1 , ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya f  tidak ada kebenaran.
TIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA