Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 25 ayat untuk duduk-duduk [Pencarian Tepat][Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)2Raj 7:3

Empat orang yang sakit kusta o  ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain: "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati?

(1.00)Yes 5:11

Celakalah p  mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras, dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur! q 

(0.85)Mzm 127:2

Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti a  yang diperoleh dengan susah payah--sebab Ia memberikannya kepada yang dicintai-Nya b  pada waktu tidur 1 . c 

(0.70)Kel 2:15

Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh r  Musa. Tetapi Musa melarikan diri s  dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian 1 , t  lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur.

(0.70)Yes 47:8

Oleh sebab itu, dengarlah ini, hai orang yang hidup bermanja-manja, yang duduk-duduk dengan tenang, b  yang berkata dalam hatimu: "Tiada yang lain di sampingku! c  Aku tidak akan jadi janda d  dan tidak akan menjadi punah!"

(0.70)Yer 8:14

Mengapakah kita duduk-duduk saja? Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota n  yang berkubu dan binasa di sana! Sebab TUHAN, Allah kita, membinasakan kita, memberi kita minum racun, o  sebab kita telah berdosa p  kepada TUHAN.

(0.52)2Raj 6:32

Adapun Elisa, duduk-duduk di rumahnya, dan para tua-tua g  duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahuluinya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu: "Tahukah kamu, bahwa si pembunuh h  itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? i  Awas-awaslah, apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya?"

(0.39)Kel 32:6

Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, b  sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum; c  kemudian bangunlah mereka dan bersukaria 1 . d 

(0.20)Kis 14:8

Di Listra ada seorang yang duduk saja, karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan a  dan belum pernah dapat berjalan.

(0.15)Hak 13:9

Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga Malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu, ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah, suaminya itu, tidak ada bersama-sama dengan dia.

(0.12)Bil 32:6

Jawab Musa kepada bani Gad dan bani Ruben itu: "Masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini?

(0.12)Est 5:10

Tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeresh, u  isterinya.

(0.10)Ul 6:7

haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu 1  dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. d 

(0.10)Ul 11:19

Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu 1  o  dengan membicarakannya, apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun; p 

(0.10)Hak 5:17

Orang Gilead y  tinggal diam di seberang sungai Yordan; dan suku Dan, mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal? Suku Asyer z  duduk di tepi pantai laut, a  tinggal diam di teluk-teluknya.

(0.10)1Raj 22:3

Berkatalah raja Israel kepada pegawai-pegawainya: "Tahukah kamu, bahwa Ramot-Gilead d  sebenarnya milik kita? Tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan raja negeri Aram."

(0.10)Am 6:1

"Celaka atas orang-orang b  yang merasa aman 1  c  di Sion, atas orang-orang yang merasa tenteram d  di gunung Samaria, e  atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang! f 

(0.10)Za 1:15

tetapi sangat besar murka-Ku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, g  yang, sementara Aku murka h  sedikit, telah membantu menimbulkan kejahatan 1 . i 

(0.08)Kej 19:1

Kedua malaikat k  itu tiba di Sodom l  pada waktu petang. Lot m  sedang duduk di pintu gerbang n  Sodom 1  dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, o 

(0.08)Est 3:15

Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu, atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. s  Sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum, t  tetapi kota Susan menjadi gempar. u 
TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA