Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 42 ayat untuk diminta [Pencarian Tepat][Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Dan 2:11

Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorangpun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja, selain dari dewa-dewa b  yang tidak berdiam di antara manusia."

(0.98)Ezr 7:21

Kemudian aku, raja Artahsasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat, begini: segala yang diminta dari padamu oleh imam Ezra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama,

(0.50)Hak 5:25

Air diminta orang itu, tetapi susu o  diberikannya; dalam cawan yang indah disuguhkannya dadih.

(0.50)Ams 3:28

Janganlah engkau berkata kepada sesamamu: "Pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi," sedangkan yang diminta ada padamu. q 

(0.43)Kis 13:42

Ketika Paulus dan Barnabas keluar, z  mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya.

(0.32)Est 5:12

Lagi kata Haman: "Tambahan pula tiada seorangpun diminta oleh Ester, sang ratu, untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku; x  dan untuk besokpun aku diundangnya bersama-sama dengan raja.

(0.26)1Raj 22:8

Jawab raja Israel kepada Yosafat: "Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk TUHAN. Tetapi aku membenci k  dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik l  tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mikha bin Yimla." Kata Yosafat: "Janganlah raja berkata demikian."

(0.26)2Taw 18:7

Jawab raja Israel kepada Yosafat: "Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk TUHAN. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mikha bin Yimla." Kata Yosafat: "Janganlah raja berkata demikian."

(0.26)Dan 2:10

Para Kasdim z  itu menjawab raja: "Tidak ada seorangpun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja! Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang Kasdim. a 

(0.20)Mzm 106:15

Diberikan-Nya kepada mereka b  apa yang mereka minta, dan didatangkan-Nya penyakit paru-paru 1  c  di antara mereka.

(0.15)2Sam 16:23

Pada waktu itu nasihat e  yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan dari pada Allah; demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud f  maupun oleh Absalom.

(0.10)Ul 10:12

"Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan dari padamu t  oleh TUHAN, Allahmu, selain dari takut u  akan TUHAN, Allahmu, hidup v  menurut segala jalan yang ditunjukkan-Nya, mengasihi Dia, w  beribadah kepada TUHAN, x  Allahmu, dengan segenap hatimu 1  y  dan dengan segenap jiwamu, z 

(0.10)1Raj 8:43

maka Engkaupun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediaman-Mu yang tetap, dan Engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepada-Mu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal f  nama-Mu, sehingga mereka takut g  akan Engkau sama seperti umat-Mu Israel dan sehingga mereka tahu, bahwa nama-Mu h  telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini.

(0.10)2Taw 6:33

maka Engkaupun kiranya mendengar dari sorga, dari tempat kediaman-Mu yang tetap, dan kiranya Engkau bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepada-Mu oleh orang asing f  itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal nama-Mu, sehingga mereka takut akan Engkau sama seperti umat-Mu Israel, dan sehingga mereka tahu, bahwa nama-Mu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini.

(0.07)Est 4:17

Maka pergilah Mordekhai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya.

(0.06)Kej 24:9

Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha x  Abraham, tuannya, y  dan bersumpah kepadanya tentang hal itu.

(0.05)Kel 8:13

Dan TUHAN melakukan seperti yang dikatakan h  Musa, sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman dan dari ladang.

(0.05)Hak 6:40

Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. t 

(0.05)Hak 18:8

Setelah mereka kembali kepada saudara-saudara sesukunya di Zora dan Esytaol, berkatalah saudara-saudara sesukunya kepada mereka: "Apakah yang kamu dapati di sana?"

(0.05)1Raj 7:13

Kemudian raja Salomo menyuruh orang menjemput Hiram i  dari Tirus.
TIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA