Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 31 ayat untuk dikehendaki-Nya [Pencarian Tepat][Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.024 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Mzm 115:3

Allah kita di sorga; s  Ia melakukan apa yang dikehendaki-Nya! t 

(0.99)Rm 9:18

Jadi Ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendaki-Nya 1  dan Ia menegarkan u  hati siapa yang dikehendaki-Nya 2 .

(0.80)Yoh 5:21

Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, m  demikian juga Anak menghidupkan n  barangsiapa yang dikehendaki-Nya.

(0.78)Ayb 23:13

Tetapi Ia tidak pernah berubah--siapa dapat menghalangi Dia? s  Apa yang dikehendaki-Nya, t  dilaksanakan-Nya juga.

(0.77)Mrk 3:13

Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendaki-Nya dan merekapun datang kepada-Nya. d 

(0.77)1Kor 12:18

Tetapi Allah telah memberikan a  kepada anggota, masing-masing secara khusus, suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendaki-Nya. b 

(0.72)Mzm 135:6

TUHAN melakukan apa yang dikehendaki-Nya, j  di langit dan di bumi, k  di laut dan di segenap samudera raya;

(0.69)1Kor 15:38

Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh, seperti yang dikehendaki-Nya: Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. j 

(0.58)Tit 1:3

dan yang pada waktu h  yang dikehendaki-Nya telah menyatakan i  firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku j  sesuai dengan perintah Allah, k  Juruselamat l  kita.

(0.56)1Kor 12:11

Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh s  yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendaki-Nya.

(0.47)Dan 4:17

Titah ini adalah menurut putusan para penjaga dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu, bahwa Yang Mahatinggi g  berkuasa 1  h  atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, bahkan orang yang paling kecil i  sekalipun dapat diangkat-Nya untuk kedudukan itu.

(0.47)Dan 4:32

engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang; kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu; dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai tujuh masa berlalu, hingga engkau mengakui, bahwa Yang Mahatinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya! i "

(0.45)Dan 4:25

tuanku akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggal tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang; kepada tuanku akan diberikan makanan rumput, seperti kepada lembu, dan tuanku akan dibasahi w  dengan embun dari langit; dan demikianlah akan berlaku atas tuanku sampai tujuh masa berlalu, hingga tuanku mengakui, bahwa Yang Mahatinggi x  berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. y 

(0.45)Dan 5:21

Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan; kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui, bahwa Allah, Yang Mahatinggi, berkuasa w  atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendaki-Nya x  untuk kedudukan itu.

(0.15)Mzm 132:13

Sebab TUHAN telah memilih Sion, x  mengingininya menjadi tempat kedudukan-Nya: y 

(0.14)Ams 21:1

Hati raja seperti batang air di dalam tangan TUHAN 1 , dialirkan-Nya ke mana Ia ingini. d 

(0.10)Mzm 147:10

Ia tidak suka kepada kegagahan v  kuda, w  Ia tidak senang kepada kaki laki-laki;

(0.08)1Sam 13:14

Tetapi sekarang kerajaanmu a  tidak akan tetap. TUHAN telah memilih seorang yang berkenan di hati-Nya 1  b  dan TUHAN telah menunjuk c  dia menjadi raja d  atas umat-Nya, karena engkau tidak mengikuti e  apa yang diperintahkan TUHAN kepadamu."

(0.07)Bil 32:10

Maka bangkitlah z  murka TUHAN pada waktu itu dan Ia bersumpah: a 

(0.07)Ul 13:18

Sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara TUHAN, Allahmu, untuk berpegang pada segala perintah-Nya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan melakukan apa yang benar k  di mata TUHAN, Allahmu."
TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA