Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 90 ayat untuk dikehendaki [Pencarian Tepat][Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Luk 12:47

Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. i 

(0.89)2Raj 10:30

Berfirmanlah TUHAN kepada Yehu: "Oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mata-Ku, dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hati-Ku, maka anak-anakmu akan duduk di atas takhta Israel sampai keturunan yang keempat. e "

(0.66)Yoh 6:28

Lalu kata mereka kepada-Nya: "Apakah yang harus kami perbuat, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?"

(0.66)Yoh 6:29

Jawab Yesus kepada mereka: "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya z  kepada Dia yang telah diutus a  Allah."

(0.65)1Raj 11:37

Maka engkau ini akan Kuambil, supaya engkau memerintah g  atas segala yang dikehendaki h  hatimu dan menjadi raja atas Israel.

(0.64)1Tes 5:18

Mengucap syukurlah dalam segala hal, m  sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.

(0.62)1Ptr 3:17

Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, e  jika hal itu dikehendaki f  Allah, dari pada menderita karena berbuat jahat.

(0.60)Mzm 135:6

TUHAN melakukan apa yang dikehendaki-Nya, j  di langit dan di bumi, k  di laut dan di segenap samudera raya;

(0.52)Mzm 68:16

(68-17) Hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa kamu menjeling cemburu, kepada gunung yang dikehendaki b  Allah menjadi tempat kedudukan-Nya? Sesungguhnya TUHAN akan diam di sana untuk seterusnya! c 

(0.44)Kol 4:12

Salam dari Epafras i  kepada kamu; ia seorang dari antaramu, j  hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya 1  untuk kamu, k  supaya kamu berdiri teguh, sebagai orang-orang yang dewasa l  dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah.

(0.42)Mal 2:15

Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan p  itu? Keturunan q  ilahi! Jadi jagalah dirimu! r  Dan janganlah orang tidak setia s  terhadap isteri dari masa mudanya.

(0.42)Ef 5:17

Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak m  Tuhan.

(0.42)2Sam 3:21

Berkatalah Abner kepada Daud: "Baiklah aku bersiap untuk pergi mengumpulkan seluruh orang Israel kepada tuanku raja, supaya mereka mengadakan perjanjian a  dengan tuanku dan tuanku menjadi raja atas segala yang dikehendaki b  hatimu." Lalu Daud membiarkan Abner pergi dan berjalanlah ia dengan selamat.

(0.38)Est 5:8

Jikalau hamba mendapat kasih q  raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan r  yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman; maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja."

(0.30)Mat 10:29

Bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit? Namun seekorpun dari padanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu.

(0.24)Mzm 115:3

Allah kita di sorga; s  Ia melakukan apa yang dikehendaki-Nya! t 

(0.24)Mzm 132:13

Sebab TUHAN telah memilih Sion, x  mengingininya menjadi tempat kedudukan-Nya: y 

(0.22)Rm 12:2

Janganlah kamu menjadi serupa h  dengan dunia i  ini, tetapi berubahlah 1  oleh pembaharuan budimu, j  sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak k  Allah: apa yang baik, yang berkenan l  kepada Allah dan yang sempurna.

(0.18)1Taw 19:13

Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. TUHAN kiranya melakukan yang baik di mata-Nya."

(0.15)Rm 9:18

Jadi Ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendaki-Nya 1  dan Ia menegarkan u  hati siapa yang dikehendaki-Nya 2 .
TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA