Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 185 ayat untuk dijualnyalah [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Kej 25:31

Tetapi kata Yakub: "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu 1 . r "

(0.90)Mzm 44:12

(44-13) Engkau menjual umat-Mu dengan cuma-cuma o  dan tidak mengambil keuntungan apa-apa dari penjualan itu.

(0.89)Ams 23:23

Belilah kebenaran dan jangan menjualnya; demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. o 

(0.88)Yl 3:8

Aku akan menjual anak-anakmu laki-laki s  dan perempuan kepada orang-orang Yehuda t  dan mereka akan menjual anak-anakmu itu kepada orang-orang Syeba, u  kepada suatu bangsa yang jauh, sebab TUHAN telah mengatakannya. v "

(0.85)Im 25:42

Karena mereka itu hamba-hamba-Ku yang Kubawa keluar dari tanah Mesir, a  janganlah mereka itu dijual, secara orang menjual budak.

(0.85)Ams 31:24

Ia membuat pakaian dari lenan, dan menjualnya, ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang.

(0.82)Mzm 105:17

diutus-Nyalah seorang mendahului mereka: Yusuf, yang dijual menjadi budak. v 

(0.82)Im 25:29

"Apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama setahun mulai dari hari penjualannya; hak menebus berlaku hanya satu tahun.

(0.81)Im 25:34

Dan padang penggembalaan sekitar kota-kota mereka janganlah dijual, karena itu milik o  mereka untuk selama-lamanya."

(0.81)Ams 11:26

Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum.

(0.81)Yes 52:3

Sebab beginilah firman TUHAN: Kamu dijual tanpa i  pembayaran, maka kamu akan ditebus j  tanpa pembayaran k  juga.

(0.80)Im 25:25

Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya g  yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat harus datang dan menebus h  yang telah dijual saudaranya itu.

(0.78)Im 25:14

Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli dari padanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. o 

(0.78)Neh 13:20

Tetapi orang-orang yang berdagang dan berjualan rupa-rupa barang itu kemudian bermalam juga di luar tembok Yerusalem satu dua kali.

(0.77)Kej 37:36

Adapun Yusuf, v  ia dijual oleh orang Midian w  itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. x 

(0.77)Kel 21:7

Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar.

(0.77)Yl 3:6

dan telah menjual orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem kepada orang Yunani p  dengan maksud menjauhkan mereka dari daerah mereka.

(0.75)Kej 25:33

Kata Yakub: "Bersumpahlah s  dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya t  kepadanya.

(0.74)Kej 31:15

Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing, x  karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya y  sama sekali.

(0.74)Kel 21:16

Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, j  baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. k 
TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA