Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 280 ayat untuk cucu [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Kej 46:7

Anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya n  dibawanyalah ke Mesir. o 

(0.77)Hak 12:14

Ia mempunyai empat puluh anak laki-laki dan tiga puluh cucu laki-laki, p  yang mengendarai tujuh puluh ekor keledai q  jantan. Ia memerintah atas orang Israel delapan tahun lamanya.

(0.72)Kej 45:10

Engkau akan tinggal di tanah Gosyen 1  g  dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. h 

(0.72)1Taw 8:40

Anak-anak Ulam itu adalah orang-orang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemanah-pemanah; anak dan cucu mereka banyak: seratus lima puluh orang. Mereka semuanya itu termasuk bani Benyamin. x 

(0.72)Yer 27:7

Segala bangsa akan takluk w  kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya, sampai saatnya x  juga tiba bagi negerinya sendiri, maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. y 

(0.68)Hak 8:22

Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon: "Biarlah engkau memerintah kami, baik engkau baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian."

(0.64)Ul 6:2

supaya seumur hidupmu q  engkau dan anak cucumu takut r  akan TUHAN, Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintah-Nya s  yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. t 

(0.60)1Tim 5:4

Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek k  mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. l 

(0.59)Kej 11:31

Lalu Terah membawa Abram, anaknya 1 , serta cucunya, Lot, x  yaitu anak Haran, dan Sarai, menantunya, y  isteri Abram, anaknya; ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim z  untuk pergi ke tanah Kanaan, a  lalu sampailah mereka ke Haran, b  dan menetap di sana.

(0.59)Kel 34:7

yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu c  orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa; d  tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, e  yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya 1  dan cucunya, kepada keturunan f  yang ketiga dan keempat."

(0.59)Ul 4:25

Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu lalu kamu berlaku busuk r  dengan membuat patung s  yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat t  di mata TUHAN, Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hati-Nya,

(0.58)Ul 4:9

Tetapi waspadalah f  dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah g  kepada anak-anakmu 1  h  dan kepada cucu cicitmu 2  semuanya itu,

(0.48)Yeh 37:25

Mereka akan tinggal di tanah yang Kuberikan kepada hamba-Ku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal, o  ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya p  dan hamba-Ku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. q 

(0.37)Ayb 21:8

Keturunan mereka tetap bersama mereka, dan anak cucu diperhatikan h  mereka.

(0.34)Ams 17:6

Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu y  dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka.

(0.32)Mzm 25:13

Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan a  dan anak cucunya akan mewarisi bumi. b 

(0.31)Ayb 27:14

kalau anak-anaknya l  bertambah banyak mereka menjadi makanan pedang, m  dan anak cucunya tidak mendapat cukup makan; n 

(0.30)Ams 13:22

Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. v 

(0.30)Kej 50:23

Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu g  Efraim h  sampai keturunan yang ketiga; i  juga anak-anak Makhir, j  anak Manasye, k  lahir di pangkuan Yusuf. l 

(0.30)Mzm 89:4

(89-5) Untuk selama-lamanya Aku hendak menegakkan anak cucumu 1 , dan membangun takhtamu turun-temurun. l " Sela
TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA