Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 134 ayat untuk bolehlah [Pencarian Tepat][Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Ayb 21:3

Bersabarlah dengan aku, aku akan berbicara; sehabis bicaraku bolehlah kamu mengejek. a 

(0.79)Kej 24:55

Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga: "Biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang sepuluh hari lagi, j  kemudian bolehlah engkau pergi."

(0.62)Kej 18:5

biarlah kuambil sepotong roti, n  supaya tuan-tuan segar kembali; kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya; sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka: "Perbuatlah seperti yang kaukatakan itu."

(0.57)Hak 19:5

Tetapi pada hari yang keempat, ketika mereka bangun pagi-pagi dan ketika orang Lewi itu berkemas untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu kepada menantunya: "Segarkanlah dirimu t  dahulu dengan sekerat roti, kemudian bolehlah kamu pergi."

(0.57)Ul 12:20

Apabila TUHAN, Allahmu, telah meluaskan daerahmu e  nanti, seperti yang dijanjikan-Nya f  kepadamu dan engkau berpikir: Aku mau makan daging, g  karena engkau ingin makan daging, maka bolehlah engkau makan daging sesuka hatimu.

(0.48)Ul 3:20

sampai TUHAN mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepadamu, dan merekapun memiliki negeri, yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepada mereka di seberang sungai Yordan. Sesudah itu bolehlah kamu pulang, masing-masing ke tanah miliknya yang telah kuberikan kepadamu.

(0.43)Yos 1:15

sampai TUHAN mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh TUHAN, Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba TUHAN itu, kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. q "

(0.32)Bil 31:24

Lagipula kamu harus mencuci pakaianmu pada hari yang ketujuh, supaya kamu tahir, m  dan kemudian bolehlah kamu masuk ke tempat perkemahan. n "

(0.31)Im 22:7

Sesudah matahari terbenam, barulah ia menjadi tahir dan sesudah itu bolehlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus itu, karena itulah yang menjadi makanannya. e 

(0.31)Bil 35:28

sebab pembunuh itu wajib tinggal di kota perlindungan sampai matinya imam besar, tetapi sesudah matinya imam besar bolehlah pembunuh itu kembali ke tanah kepunyaannya sendiri.

(0.31)1Sam 11:10

Lalu orang-orang Yabesh itu berkata kepada Nahas: "Besok kami akan keluar menyerahkan c  diri kepadamu; maka bolehlah kamu lakukan terhadap kami apapun yang kamu pandang baik."

(0.31)Im 21:3

saudaranya perempuan, yang masih perawan dan dekat kepadanya karena belum mempunyai suami, dengan mereka itu bolehlah ia menajiskan h  diri.

(0.30)Kej 46:30

Berkatalah Israel r  kepada Yusuf: "Sekarang bolehlah aku mati, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. s "

(0.29)Kel 21:11

Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar, dengan tidak membayar uang tebusan apa-apa."

(0.26)Ul 21:13

menanggalkan pakaian yang dipakainya pada waktu ditawan, dan tinggal di rumahmu untuk menangisi ibu bapanya sebulan x  lamanya. Sesudah demikian, bolehlah engkau menghampiri dia dan menjadi suaminya, sehingga ia menjadi isterimu.

(0.25)Kel 1:16

"Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir: jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. t "

(0.25)Im 22:23

Tetapi seekor lembu atau domba yang terlalu panjang atau terlalu pendek anggotanya bolehlah kaupersembahkan sebagai korban sukarela, tetapi sebagai korban nazar TUHAN tidak akan berkenan akan binatang itu.

(0.24)Ul 23:25

Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kauayunkan kepada gandum s  sesamamu itu."

(0.23)Ul 23:11

Kemudian menjelang senja c  haruslah ia mandi dengan air, dan pada waktu matahari terbenam, ia boleh masuk kembali ke dalam perkemahan. d 

(0.21)Kej 42:34

lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu, maka aku akan tahu, bahwa kamu bukan pengintai, tetapi orang jujur; d  dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu, e  dan bolehlah kamu menjalani negeri ini f  dengan bebas."
TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA