Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 25 ayat untuk bertempat [Pencarian Tepat][Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Est 1:5

Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi tujuh hari f  lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, dari pada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman g  istana kerajaan.

(0.62)Luk 12:17

Ia bertanya dalam hatinya: Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.

(0.60)Mat 8:20

Yesus berkata kepadanya: "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia c  tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala-Nya."

(0.60)Luk 9:58

Yesus berkata kepadanya: "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia l  tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala-Nya."

(0.35)Kel 33:21

Berfirmanlah TUHAN: "Ada suatu tempat dekat-Ku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu;

(0.35)Ul 33:28

Maka Israel diam dengan tenteram y  dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur; bahkan langitnya menitikkan embun. z 

(0.30)Yos 9:7

Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi r  itu: "Barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian s  dengan kamu?"

(0.30)Yos 9:16

Tetapi setelah lewat tiga hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka, bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, d  bahkan diam di tengah-tengah mereka.

(0.30)Yos 9:22

Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka, demikian: "Mengapa kamu menipu kami dengan berkata: Kami ini tinggal sangat jauh l  dari pada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah m  kami?

(0.30)Neh 11:30

Zanoah, l  Adulam m  dan desa-desanya, di Lakhis n  dan ladang-ladangnya, dan di Azeka o  dan segala anak kotanya. Demikianlah mereka berkampung dari Bersyeba p  sampai lebak Hinom.

(0.30)Mzm 54:3

(54-5) Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang m  aku, orang-orang n  yang sombong ingin mencabut nyawaku; o  mereka tidak mempedulikan Allah. p  Sela

(0.30)Mzm 140:13

(140-14) Sungguh, orang-orang benar akan memuji nama-Mu, v  orang-orang yang jujur akan diam w  di hadapan-Mu. x 

(0.30)Yer 49:31

Bersiaplah, majulah melawan bangsa yang hidup sentosa, yang diam dengan aman tenteram, demikianlah firman TUHAN, dan yang tidak punya pintu gerbang atau palang, d  dan yang tinggal tersendiri!

(0.25)Yes 26:19

Ya, TUHAN, orang-orang-Mu yang mati e  akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula 1 . Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah f  bangkitlah dan bersorak-sorai! Sebab embun g  TUHAN ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah h  kembali.

(0.25)Yes 58:5

Sungguh-sungguh inikah berpuasa n  yang Kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan o  diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah p  dan membentangkan kain karung dan abu q  sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kausebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada TUHAN?

(0.16)Kej 14:12

Juga Lot, j  anak saudara Abram, beserta harta bendanya, dibawa musuh, lalu mereka pergi--sebab Lot itu diam di Sodom.

(0.15)Rm 15:23

Tetapi sekarang, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, h 

(0.15)Ibr 8:4

Sekiranya Ia di bumi ini, Ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. y 

(0.13)2Taw 19:4

Yosafat diam di Yerusalem. Ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah, dari Bersyeba sampai ke pegunungan Efraim, sambil menyuruh rakyat berbalik kepada TUHAN, Allah nenek moyang mereka.

(0.13)Yes 5:8

Celakalah j  mereka 1  yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, k  sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri!
TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA