Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 61 - 80 dari 100 ayat untuk bekal [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: Sebelumnya 1 2 3 4 5 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.04)Yeh 5:16

tatkala Aku mendatangkan atasmu kelaparan yang dahsyat, yang membinasakan, dan Aku mendatangkannya untuk membinasakan kamu, tatkala Aku memperdahsyat bencana kelaparan atasmu dan memusnahkan persediaan makananmu. j 

(0.04)Kej 14:11

Segala harta benda i  Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi.

(0.04)Kej 21:15

Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak,

(0.04)2Taw 31:11

Kemudian Hizkia menyuruh menyediakan bilik-bilik di rumah TUHAN dan mereka menyediakannya.

(0.04)Mzm 105:16

Ketika Ia mendatangkan kelaparan u  ke atas negeri itu, dan menghancurkan seluruh persediaan makanan,

(0.04)Mzm 144:13

Semoga gudang-gudang kita penuh, w  mengeluarkan beraneka ragam barang; semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang kita!

(0.04)Ams 19:8

Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya; siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. i 

(0.04)Mrk 6:36

Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini."

(0.04)Kis 27:3

Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. w  Yulius memperlakukan Paulus dengan ramah x  dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya, supaya mereka melengkapkan keperluannya. y 

(0.04)1Kor 16:6

Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. a 

(0.04)1Kor 16:11

Jadi, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah! h  Tetapi tolonglah dia, supaya ia melanjutkan perjalanannya i  dengan selamat, j  agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain.

(0.04)Kel 12:34

Lalu bangsa itu mengangkat adonannya, sebelum diragi, dengan tempat adonan a  mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya.

(0.04)1Sam 17:22

Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang b  tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan; sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat.

(0.04)Neh 12:25

Matanya, Bakbukya, Obaja, Mesulam, Talmon dan Akub adalah penunggu-penunggu pintu gerbang yang mengadakan penjagaan di gudang-gudang perlengkapan pada pintu-pintu gerbang.

(0.04)Neh 13:4

Tetapi sebelum masa itu imam Elyasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik y  rumah Allah kami, dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia, z 

(0.04)Neh 13:12

Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan 1  k  dari pada gandum, anggur dan minyak ke perbendaharaan. l 

(0.04)Ayb 38:41

(38-3) Siapakah yang menyediakan mangsa q  bagi burung gagak, r  apabila anak-anaknya berkaok-kaok kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan? s 

(0.04)Mat 14:15

Menjelang malam, murid-murid-Nya datang kepada-Nya dan berkata: "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa."

(0.04)Kej 21:14

Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. w  Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Bersyeba. x 

(0.04)Kej 45:23

Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya sepuluh ekor keledai i  jantan, dimuati dengan apa yang paling baik j  di Mesir, lagipula sepuluh ekor keledai betina, dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. k 
TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA