Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 360 ayat untuk bahagiaku [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.02)Kej 21:8

Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih, o  lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu.

(0.78)Kej 30:13

Berkatalah Lea: "Aku ini berbahagia! Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku w  berbahagia. x " Maka ia menamai anak itu Asyer. y 

(0.02)Bil 23:9

Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. x  Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa y  kafir.

(0.02)Bil 23:10

Siapakah yang menghitung debu Yakub z  dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur a  dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka! b "

(0.02)Ul 7:14

Engkau akan diberkati lebih dari pada segala bangsa: tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu, ataupun di antara hewanmu. s 

(0.21)Ul 23:6

Selama engkau hidup, janganlah engkau mengikhtiarkan v  kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. w 

(0.01)Ul 24:5

Apabila baru saja seseorang mengambil isteri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang atau dibebankan sesuatu pekerjaan; satu tahun lamanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi isterinya. w "

(0.05)Ul 29:19

Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya tetap diberkati, c  dengan berkata: Aku akan selamat, walaupun aku berlaku degil 1  d --dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan--

(0.02)Ul 33:24

Tentang Asyer k  ia berkata: "Diberkatilah Asyer di antara anak-anak lelaki; biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. l 

(0.38)Ul 33:29

Berbahagialah engkau, hai Israel; a  siapakah yang sama dengan engkau? b  Suatu bangsa yang diselamatkan oleh TUHAN, c  perisai pertolongan d  dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit e  mereka."

(0.03)Hak 5:24

Diberkatilah Yael, l  isteri Heber, orang Keni m  itu, melebihi perempuan-perempuan n  lain, diberkatilah ia, melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah.

(0.06)Hak 8:32

Gideon bin Yoas mati pada waktu rambutnya telah putih, d  lalu dikuburkan dalam kubur Yoas, ayahnya, di Ofra kota orang Abiezer.

(0.02)Hak 9:19

jadi jika kamu pada hari ini c  berlaku setia dan tulus ikhlas kepada Yerubaal dan keturunannya, maka silakanlah kamu bersukacita atas Abimelekh dan silakanlah ia bersukacita atas kamu.

(0.02)Rut 1:9

kiranya atas karunia TUHAN kamu mendapat tempat perlindungan, u  masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah v  mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras w 

(0.21)Rut 3:1

Lalu Naomi, mertuanya q  itu, berkata kepadanya: "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan r  bagimu supaya engkau berbahagia?

(0.02)1Sam 2:1

Lalu berdoalah Hana 1 , katanya: s  "Hatiku bersukaria t  karena TUHAN, tanduk u  kekuatanku ditinggikan oleh TUHAN; mulutku mencemoohkan v  musuhku, w  sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu.

(0.01)1Sam 12:14

asal saja kamu takut x  akan TUHAN, beribadah kepada-Nya, mendengarkan firman-Nya 1  dan tidak menentang y  titah TUHAN, dan baik kamu, maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti TUHAN, Allahmu!

(0.01)1Sam 19:5

Ia telah mempertaruhkan nyawanya u  dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan TUHAN telah memberikan kemenangan v  yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah w  dengan membunuh Daud tanpa alasan?"

(0.01)2Sam 6:19

Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, d  kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. e  Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu, masing-masing ke rumahnya.

(0.03)2Sam 22:47

TUHAN hidup! Terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah c  kiranya Allah gunung batu keselamatanku, d 
TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA