Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 41 - 52 dari 52 ayat untuk apipun AND book:23 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: Sebelumnya 1 2 3
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.09)Yes 13:8

dan mereka akan terkejut. d  Sakit mulas dan sakit beranak akan menyerang e  mereka, mereka akan menggeliat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. f  Mereka akan berpandang-pandangan dengan tercengang-cengang, muka mereka seperti orang yang demam. g 

(0.09)Yes 34:9

Sungai-sungai Edom akan berubah menjadi ter, dan tanahnya menjadi belerang; i  negerinya akan menjadi ter yang menyala-nyala.

(0.09)Yes 27:11

Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan; t  perempuan-perempuan akan datang dan menyalakannya. u  Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi, v  itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh Dia yang menjadikannya dan tidak dikasihi w  oleh Dia yang membentuknya. x 

(0.09)Yes 42:25

Maka Ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarah-Nya u  dan peperangan yang hebat, yang menghanguskan v  dia dari sekeliling, tetapi ia tidak menginsafinya, w  dan yang membakar dia, tetapi ia tidak memperhatikannya. x 

(0.09)Yes 6:2

Para Serafim 1  m  berdiri di sebelah atas-Nya, masing-masing mempunyai enam sayap; dua sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, dua sayap dipakai untuk menutupi kaki n  mereka dan dua sayap dipakai untuk melayang-layang.

(0.09)Yes 10:18

Keindahan hutan v  Asyur dan kebun buah-buahannya akan dihabiskan-Nya, w  dari batangnya sampai rantingnya, sehingga akan menjadi seperti seorang sakit yang merana sampai mati;

(0.09)Yes 13:19

Dan Babel, p  yang permai di antara kerajaan-kerajaan, q  perhiasan r  orang Kasdim yang megah, akan sama seperti Sodom dan Gomora s  pada waktu Allah menunggangbalikkannya: t 

(0.09)Yes 29:5

Akan tetapi segala pasukan lawanmu 1  akan hilang lenyap seperti abu s  halus, dan semua orang yang gagah sombong t  akan menjadi seperti sekam u  yang melintas terbang. Sebab dengan tiba-tiba, v  dalam sekejap mata,

(0.09)Yes 34:10

Siang dan malam negeri itu tidak akan padam-padam, j  asapnya naik untuk selama-lamanya. k  Negeri itu akan menjadi reruntuhan l  turun-temurun, m  tidak ada orang yang melintasinya untuk seterusnya.

(0.09)Yes 57:5

hai orang-orang yang terbakar oleh hawa nafsu dekat pohon-pohon keramat, z  di bawah setiap pohon yang rimbun, a  hai orang-orang yang menyembelih anak-anak b  di lembah-lembah, di dalam celah-celah bukit batu.

(0.09)Yes 62:1

Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam u  diri, dan oleh karena Yerusalem 1  aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya v  bersinar seperti cahaya w  dan keselamatannya x  menyala seperti suluh.

(0.08)Yes 30:6

Ucapan ilahi x  tentang binatang-binatang di Tanah Negeb 1 . y  Melalui suatu negeri yang penuh kesesakan dan kesempitan, z  tempat singa betina dan singa jantan a  yang mengaum, tempat ular beludak dan ular naga b  terbang, mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas punggung keledai, c  dan barang-barang perbendaharaan d  mereka di atas ponok unta, kepada suatu bangsa yang tidak dapat memberi faedah,
TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA