Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 24 ayat untuk ajaran-Ku [Pencarian Tepat][Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Yoh 7:16

Jawab Yesus kepada mereka: "Ajaran-Ku tidak berasal dari diri-Ku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus Aku. x 

(0.90)Yoh 7:17

Barangsiapa mau melakukan kehendak-Nya 1 , ia akan tahu y  entah ajaran-Ku ini berasal dari Allah, entah Aku berkata-kata dari diri-Ku sendiri.

(0.13)Mzm 50:17

padahal engkaulah yang membenci t  teguran, dan mengesampingkan u  firman-Ku?

(0.12)Yoh 8:43

Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasa-Ku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku.

(0.09)Yoh 8:31

Maka kata-Nya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada-Nya: "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku 1 , e  kamu benar-benar adalah murid-Ku

(0.09)Yoh 15:7

Jikalau kamu tinggal di dalam Aku d  dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki 1 , dan kamu akan menerimanya. e 

(0.08)Yes 51:7

Dengarkanlah Aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, m  hai bangsa yang menyimpan pengajaran-Ku dalam hatimu! n  Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia dan janganlah terkejut jika dinista o  oleh mereka.

(0.08)Yer 6:19

Dengarlah, hai bumi! h  Sungguh, ke atas bangsa ini Aku akan mendatangkan malapetaka, i  akibat dari rancangan-rancangan j  mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataan-Ku k  dan menolak pengajaran-Ku. l 

(0.08)Yoh 8:51

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut e  sampai selama-lamanya."

(0.08)Yoh 15:20

Ingatlah apa yang telah Kukatakan kepadamu: Seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari pada tuannya. w  Jikalau mereka telah menganiaya Aku, mereka juga akan menganiaya kamu 1 ; x  jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu.

(0.07)Yes 51:4

Perhatikanlah suara-Ku, hai bangsa-bangsa, x  dan pasanglah telinga kepada-Ku, y  hai suku-suku bangsa! Sebab pengajaran z  akan keluar dari pada-Ku dan hukum-Ku a  sebagai terang untuk bangsa-bangsa 1 . b 

(0.07)Yes 51:16

Aku menaruh firman-Ku ke dalam mulutmu u  dan menyembunyikan engkau dalam naungan tangan-Ku, v  supaya Aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, w  dan berkata kepada Sion: Engkau adalah umat-Ku! x 

(0.07)Yes 59:21

Adapun Aku, inilah perjanjian-Ku f  dengan mereka, firman TUHAN: Roh-Ku g  yang menghinggapi engkau dan firman-Ku 1  yang Kutaruh dalam mulutmu h  tidak akan meninggalkan mulutmu i  dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka, dari sekarang sampai selama-lamanya, firman TUHAN.

(0.07)Mat 7:24

"Setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan melakukannya, i  ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu.

(0.07)Luk 6:47

Setiap orang yang datang kepada-Ku dan mendengarkan perkataan-Ku serta melakukannya w --Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan--,

(0.07)Yoh 8:37

"Aku tahu, bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh Aku k  karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu.

(0.07)Yoh 12:47

Dan jikalau seorang mendengar perkataan-Ku, tetapi tidak melakukannya, Aku tidak menjadi hakimnya, sebab Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. t 

(0.07)Yoh 14:23

Jawab Yesus: "Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku g  dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia 1 . h 

(0.07)Yoh 14:24

Barangsiapa tidak mengasihi Aku 1 , ia tidak menuruti firman-Ku; dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari pada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. i 

(0.06)Mrk 8:38

Sebab barangsiapa malu karena Aku dan karena perkataan-Ku 1  di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusiapun m  akan malu karena orang itu n  apabila Ia datang kelak o  dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikat kudus."
TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA