Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 8 dari 8 ayat untuk Yabin [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Hak 4:24

Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, m  raja Kanaan itu.

(0.86)Hak 4:23

Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan k  Yabin, l  raja Kanaan, di depan orang Israel.

(0.82)Mzm 83:9

(83-10) Perlakukanlah mereka seperti Midian, a  seperti Sisera, b  seperti Yabin c  dekat sungai Kison, d 

(0.63)Hak 4:2

Lalu TUHAN menyerahkan mereka v  ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. w  Panglima tentaranya ialah Sisera x  yang diam di Haroset-Hagoyim.

(0.63)Hak 4:7

dan Aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, k  dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison l  dan Aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. m "

(0.59)Yos 11:1

Setelah hal itu terdengar kepada Yabin, e  raja Hazor, f  diutusnyalah orang kepada Yobab, raja Madon, dan kepada raja negeri Simron, g  kepada raja negeri Akhsaf, h 

(0.56)Hak 4:17

Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, a  isteri Heber, orang Keni b  itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin, raja Hazor, c  dengan keluarga Heber, orang Keni itu.

(0.04)Hak 4:3

Lalu orang Israel berseru kepada TUHAN, sebab Sisera mempunyai sembilan ratus kereta y  besi dan dua puluh tahun lamanya ia menindas z  orang Israel dengan keras.
TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA