Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 19 dari 19 ayat untuk Tekoa [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)2Taw 11:6

Ia memperkuat Betlehem, Etam, Tekoa,

(0.72)1Taw 11:28

Ira anak Ikesh orang Tekoa; Abiezer, i  orang Anatot;

(0.68)2Sam 23:26

Heles, q  orang Palti; Ira r  anak Ikesh orang Tekoa;

(0.67)1Taw 4:5

Asyur, z  bapa Tekoa, mempunyai dua isteri, yakni Hela dan Naara.

(0.52)1Taw 2:24

Sesudah Hezron mati, Kaleb menghampiri Efrata--dia adalah isteri Hezron, ayahnya--maka perempuan itu melahirkan baginya Asyhur, y  bapa Tekoa.

(0.50)Neh 3:5

dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. e  Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka.

(0.48)2Sam 14:4

Ketika perempuan Tekoa itu masuk menghadap raja, sujudlah ia dengan mukanya ke tanah dan menyembah, sambil berkata: "Tolonglah, ya tuanku raja!"

(0.46)1Taw 27:9

Yang keenam untuk bulan yang keenam ialah Ira x  anak Ikesh orang Tekoa dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang.

(0.43)Neh 3:27

Di samping Pedaya orang-orang Tekoa y  memperbaiki bagian yang berikut, dari depan menara z  besar yang menonjol itu sampai tembok Ofel.

(0.41)Am 1:1

Perkataan yang dinyatakan kepada Amos 3 , salah seorang peternak domba dari Tekoa, a  tentang Israel pada zaman Uzia, b  raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, c  anak Yoas, raja Israel, d  dua tahun sebelum gempa bumi. e 

(0.39)2Sam 14:9

Perempuan Tekoa itu berkata kepada raja: "Aku dan keluargaku h  akan menanggung kesalahan i  itu, ya tuanku raja, tetapi raja dan takhtanya tak bersalah. j "

(0.39)Yer 6:1

Larilah mengungsi, hai orang-orang Benyamin, dari tengah-tengah Yerusalem 1 ! Tiuplah sangkakala u  di Tekoa, v  dan naikkanlah asap sebagai tanda di atas Bet-Kerem! w  Sebab malapetaka telah mengintai dari utara, x  yakni suatu kehancuran besar.

(0.31)2Sam 14:2

maka ia menyuruh orang ke Tekoa z  menjemput dari sana seorang perempuan yang bijaksana, a  lalu ia berkata kepada perempuan itu: "Berlakulah pura-pura berkabung, dan pakailah pakaian berkabung, janganlah berurap dengan minyak, b  dan berlakulah seperti seorang perempuan yang telah lama berkabung karena seorang mati.

(0.31)2Taw 20:20

Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat, dan berkata: "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem! Percayalah z  kepada TUHAN, Allahmu, dan kamu akan tetap teguh! Percayalah kepada nabi-nabi-Nya, dan kamu akan berhasil! a "

(0.02)2Taw 11:5

Rehabeam diam di Yerusalem dan memperkuat kota-kota kubu di Yehuda.

(0.02)2Sam 23:24

Asael, o  saudara Yoab, ada di antara ketiga puluh orang itu; selanjutnya Elhanan bin Dodo, dari Betlehem;

(0.02)1Taw 11:26

Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa ialah juga Asael, g  saudara Yoab, selanjutnya Elhanan bin Dodo, dari Betlehem;

(0.01)Neh 3:2

Berdekatan dengan mereka orang-orang Yerikho b  membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri.

(0.01)1Taw 27:1

Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan seribu dan pasukan seratus dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur, bulan demi bulan, sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah dua puluh empat ribu orang.
TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA