Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 34 ayat untuk Siapkan [Pencarian Tepat][Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Kis 23:23

Kemudian kepala pasukan memanggil dua perwira dan berkata: "Siapkan dua ratus orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea z  beserta tujuh puluh orang berkuda dan dua ratus orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam sembilan malam ini. a 

(0.09)Yer 46:3

"Siapkanlah perisai a  besar dan perisai kecil dan majulah untuk bertempur!

(0.07)Luk 2:31

yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa,

(0.07)Luk 17:8

Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu: Sediakanlah makananku. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku d  sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.

(0.07)Yos 1:11

"Jalanilah seluruh perkemahan f  dan perintahkanlah kepada bangsa itu, demikian: Sediakanlah bekalmu, g  sebab dalam tiga hari h  kamu akan menyeberangi sungai Yordan i  ini untuk pergi menduduki j  negeri yang akan diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu untuk diduduki."

(0.07)Yes 62:10

Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, r  persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah, bukalah jalan raya, s  t  singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji u  untuk bangsa-bangsa!

(0.07)Yer 51:12

Angkatlah panji-panji i  terhadap tembok-tembok Babel, perkuatlah penjagaan! Tempatkanlah orang-orang jaga, j  persiapkanlah penghadangan! k  Sebab TUHAN telah merencanakan l  dan melaksanakan juga apa yang diancamkan-Nya terhadap penduduk Babel.

(0.07)Yeh 7:23

serta memusnahkannya. Sebab negeri itu penuh hutang darah m  dan kota itu penuh kekerasan. n 

(0.07)Yeh 38:7

Bersedialah dan bersiaplah m  engkau dengan semua kumpulan orang yang menggabungkan diri dengan engkau dan jadilah pelindung bagi mereka.

(0.06)Kel 34:2

Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai; s  berdirilah di sana menghadap Aku di puncak gunung itu.

(0.06)Est 5:4

Jawab Ester: "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja."

(0.06)Yes 40:3

Ada suara yang berseru-seru 1 : "Persiapkanlah c  di padang gurun jalan untuk TUHAN, luruskanlah d  di padang belantara jalan raya bagi Allah e  kita!

(0.06)Yer 51:28

Persiapkanlah bangsa-bangsa berperang melawannya, raja-raja Media v  beserta bupati-bupati dan pembesar-pembesarnya, dan setiap negeri yang di bawah kuasanya! w 

(0.06)Mat 26:19

Lalu murid-murid-Nya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah.

(0.06)Kis 10:10

Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. w 

(0.05)2Raj 9:21

Sesudah itu berkatalah Yoram: "Pasanglah kereta!", lalu orang memasang keretanya. Maka keluarlah Yoram, raja Israel, dan Ahazia, raja Yehuda, masing-masing naik keretanya; mereka keluar menemui Yehu, lalu menjumpai dia di kebun Nabot, h  orang Yizreel itu.

(0.05)Yer 51:11

Lancipkanlah anak-anak panah, b  siapkanlah perisai-perisai! c  TUHAN telah membangkitkan semangat raja-raja d  Media 1 , e  sebab rencana-Nya f  terhadap Babel ialah untuk memusnahkannya: itulah pembalasan g  TUHAN, pembalasan karena bait suci-Nya! h 

(0.05)Luk 3:4

seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya: Ada suara yang berseru-seru di padang gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi-Nya.

(0.05)Hak 4:7

dan Aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, k  dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison l  dan Aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. m "

(0.05)Yes 21:5

Orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan, minum g ...Tiba-tiba kedengaran: "Hai para panglima! Siaplah tempur, minyakilah perisai! h "
TIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA