Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 18 dari 18 ayat untuk Pembicara [Pencarian Tepat][Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Ams 18:17

Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar, lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya.

(0.33)Ayb 33:23

Jikalau di sampingnya ada malaikat, penengah, o  satu di antara seribu, untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia, p 

(0.14)Ams 24:6

Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat c  yang banyak.

(0.12)Ezr 4:5

Bahkan, selama zaman Koresh, raja negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, raja negeri Persia 1 , mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka.

(0.11)Ams 15:22

Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan 1 , z  tetapi terlaksana a  kalau penasihat b  banyak.

(0.10)Ams 11:14

Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah n  bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan o  ada.

(0.10)Yes 3:3

perwira i  dan orang yang terpandang, j  penasihat dan ahli sihir, k  dan orang yang paham mantera. l 

(0.08)Ibr 4:12

Sebab firman Allah 1  i  hidup j  dan kuat k  dan lebih tajam dari pada pedang l  bermata dua manapun; ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum; ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati m  kita.

(0.08)2Taw 25:16

Waktu nabi sedang berbicara, berkatalah Amazia kepadanya: "Apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah! Apakah engkau mau dibunuh?" Lalu diamlah nabi itu setelah berkata: "Sekarang aku tahu, bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau, karena engkau telah berbuat hal ini, dan tidak mendengarkan nasihatku!"

(0.08)2Kor 11:6

Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, o  tidaklah demikian dalam hal pengetahuan; p  sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal.

(0.07)1Taw 26:14

Undian untuk pintu timur b  jatuh pada Selemya; selanjutnya mereka membuang undi bagi Zakharia, c  anaknya, seorang penasihat yang berakal budi, lalu jatuhlah undiannya untuk pintu utara.

(0.07)Yes 41:28

Apabila Aku melihat berkeliling, maka tidak ada seorangpun, i  dan di antara semua mereka ini tidak ada yang dapat memberi petunjuk, j  atau yang dapat memberi jawab k  kalau Aku menanyakan mereka.

(0.07)Kis 15:32

Yudas dan Silas, b  yang adalah juga nabi, c  lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka.

(0.07)1Kor 14:30

Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri.

(0.06)Yes 9:6

(9-5) Sebab seorang anak telah lahir m  untuk kita 1 , seorang putera telah diberikan n  untuk kita; lambang pemerintahan o  ada di atas bahunya, p  dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, q  Allah yang Perkasa, r  Bapa s  yang Kekal, t  Raja Damai. u 

(0.06)Yes 19:11

Para pembesar Zoan v  adalah orang-orang bodoh belaka; para penasihat w  Firaun yang paling bijaksana memberi nasihat x  yang dungu. Bagaimanakah kamu dapat berkata kepada Firaun: "Aku ini anak orang-orang bijaksana, y  anak raja-raja zaman purbakala?"

(0.05)Dan 6:7

(6-8) Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati z  telah mufakat 1 , supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barangsiapa yang dalam tiga puluh hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. a 

(0.04)1Ptr 4:11

Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah; m  jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan n  Allah, supaya Allah dimuliakan o  dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya! Amin. p 
TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA