Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 43 ayat untuk Kutempatkan AND book:66 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.96)Why 2:5

Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh! Bertobatlah x  dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, Aku akan datang kepadamu dan Aku akan mengambil kaki dianmu 1  y  dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat.

(0.97)Why 2:13

Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta Iblis 1 ; dan engkau berpegang kepada nama-Ku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepada-Ku, s  juga tidak pada zaman Antipas, saksi-Ku, yang setia t  kepada-Ku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana Iblis diam. u 

(0.42)Why 2:22

Lihatlah, Aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit dan mereka yang berbuat zinah p  dengan dia akan Kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu.

(0.10)Why 3:12

Barangsiapa menang, j  ia akan Kujadikan sokoguru k  di dalam Bait Suci Allah-Ku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ; dan padanya akan Kutuliskan nama Allah-Ku, l  nama kota Allah-Ku, m  yaitu Yerusalem baru, n  yang turun dari sorga dari Allah-Ku, dan nama-Ku yang baru.

(0.42)Why 3:21

Barangsiapa menang, e  ia akan Kududukkan bersama-sama dengan Aku di atas takhta-Ku, f  sebagaimana Akupun telah menang g  dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas takhta-Nya.

(0.10)Why 5:13

Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi s  dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya, berkata: "Bagi Dia yang duduk di atas takhta t  dan bagi Anak Domba, u  adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya! v "

(0.11)Why 6:6

Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk m  itu berkata: "Secupak gandum sedinar, dan tiga cupak jelai sedinar. n  Tetapi janganlah rusakkan o  minyak dan anggur itu."

(0.10)Why 6:9

Dan ketika Anak Domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah t  mezbah u  jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh v  oleh karena firman Allah 1  w  dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki.

(0.99)Why 6:14

Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung j  dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. k 

(0.42)Why 7:2

Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai u  Allah v  yang hidup 1 ; dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut, w 

(0.10)Why 8:3

Maka datanglah seorang malaikat a  lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus 1  b  di atas mezbah c  emas di hadapan takhta itu.

(0.10)Why 8:4

Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. d 

(0.10)Why 8:5

Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, e  dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh, f  disertai halilintar dan gempa bumi. g 

(0.10)Why 9:11

Dan raja yang memerintah mereka 1  ialah malaikat jurang maut; t  namanya dalam bahasa Ibrani u  ialah Abadon v  dan dalam bahasa Yunani ialah Apolion.

(0.10)Why 9:13

Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk x  mezbah emas yang di hadapan Allah, y 

(0.10)Why 11:1

Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, seperti tongkat pengukur s  rupanya, dengan kata-kata yang berikut: "Bangunlah dan ukurlah Bait Suci Allah 1  dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya.

(0.10)Why 11:2

Tetapi kecualikan pelataran Bait Suci yang di sebelah luar, t  janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain u  dan mereka akan menginjak-injak Kota Suci 1  v  empat puluh dua bulan w  lamanya."

(0.10)Why 11:7

Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang h  yang muncul dari jurang maut, i  akan memerangi mereka j  dan mengalahkan serta membunuh mereka 1 .

(0.10)Why 11:8

Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, k  yang secara rohani disebut Sodom l  dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. m 

(0.11)Why 12:4

Dan ekornya menyeret sepertiga a  dari bintang-bintang 1  di langit dan melemparkannya ke atas bumi. b  Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan Anaknya, c  segera sesudah perempuan itu melahirkan-Nya.
TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA