Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 26 ayat untuk Hezron [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Bil 26:6

dari Hezron e  kaum orang Hezron dan dari Karmi f  kaum orang Karmi.

(0.99)1Taw 2:5

Anak-anak 1  Peres d  ialah Hezron e  dan Hamul.

(0.95)Rut 4:19

Hezron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, d 

(0.88)Rut 4:18

Inilah keturunan Peres: b  Peres memperanakkan Hezron, c 

(0.86)Bil 26:21

Bani Peres b  ialah: dari Hezron c  kaum orang Hezron dan dari Hamul kaum orang Hamul.

(0.85)Mat 1:3

Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar, f  Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram,

(0.81)1Taw 2:9

Anak-anak yang lahir bagi Hezron h  ialah Yerahmeel, Ram dan Khelubai.

(0.81)1Taw 4:1

Anak-anak Yehuda v  ialah Peres, Hezron, w  Karmi, Hur dan Syobal.

(0.80)Yos 15:25

Hazor-Hadata, Keriot-Hezron, itulah Hazor; u 

(0.78)1Taw 2:24

Sesudah Hezron mati, Kaleb menghampiri Efrata--dia adalah isteri Hezron, ayahnya--maka perempuan itu melahirkan baginya Asyhur, y  bapa Tekoa.

(0.77)Kej 46:9

Anak-anak Ruben r  ialah Henokh, Palu, s  Hezron dan Karmi. t 

(0.72)1Taw 5:3

Anak-anak Ruben, d  anak sulung Israel, ialah Henokh, Palu, e  Hezron f  dan Karmi.

(0.63)1Taw 2:25

Anak-anak Yerahmeel, anak sulung Hezron, ialah Ram, anak sulung, Buna, Oren, Ozem dan Ahia.

(0.63)Luk 3:33

anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Peres, o  anak Yehuda,

(0.58)1Taw 2:18

Kaleb bin Hezron memperanakkan Yeriot dari Azuba, isterinya; dan inilah anak-anak perempuan itu: Yesyer, Sobab dan Ardon.

(0.49)Kel 6:14

(6-13) Inilah para kepala kaum keluarga k  mereka: Anak-anak Ruben l  anak sulung Israel: Henokh, Palu, Hezron dan Karmi; itulah kaum-kaum Ruben.

(0.49)1Taw 2:21

Sesudah itu Hezron menghampiri anak perempuan Makhir, bapa Gilead. v  Ia mengawini perempuan itu ketika ia berumur enam puluh tahun. Perempuan itu melahirkan Segub baginya.

(0.47)Kej 46:12

Anak-anak Yehuda b  ialah Er, c  Onan, d  Syela, Peres e  dan Zerah; f  tetapi Er dan Onan mati di tanah Kanaan; g  dan anak-anak Peres h  ialah Hezron dan Hamul. i 

(0.47)Yos 15:3

lalu keluar pada sebelah selatan pendakian Akrabim, y  terus ke Zin, naik ke sebelah selatan Kadesh-Barnea, z  terus ke Hezron, naik ke Adar, membelok ke Karka,

(0.09)Bil 26:19

Anak-anak Yehuda ialah: Er v  dan Onan; w  tetapi Er dan Onan itu mati x  di tanah Kanaan.
TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA