Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 419 ayat untuk Harun [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Im 10:8

TUHAN berfirman kepada Harun:

(0.92)Kel 7:8

Dan TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun:

(0.92)Bil 16:20

Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa dan Harun:

(0.86)Im 15:1

TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun:

(0.86)Bil 4:1

TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun:

(0.86)Im 14:33

TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun:

(0.86)Bil 14:26

Lagi berfirmanlah TUHAN kepada Musa dan Harun:

(0.86)1Taw 15:4

Daud mengumpulkan bani Harun dan orang Lewi: b 

(0.85)Im 13:1

TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun:

(0.84)Bil 2:1

TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun:

(0.84)Bil 4:17

TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun:

(0.81)Bil 19:1

TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun:

(0.80)1Taw 6:3

Anak-anak Amram ialah Harun, Musa dan Miryam. j  Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, k  Eleazar l  dan Itamar. m 

(0.79)1Taw 24:1

Inilah rombongan-rombongan p  anak-anak Harun 1 . q  Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar. r 

(0.76)Bil 20:26

tanggalkanlah pakaian r  Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar, anaknya, kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya s  dan mati di sana."

(0.76)Kel 12:1

Berfirmanlah TUHAN kepada Musa dan Harun di tanah Mesir:

(0.76)Bil 26:60

Pada Harun lahir Nadab dan Abihu, Eleazar dan Itamar. s 

(0.74)Ezr 7:5

bin Abisua bin Pinehas d  bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala.

(0.73)Kel 32:5

Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya: "Besok hari raya a  bagi TUHAN!"

(0.71)Ul 9:20

Juga kepada Harun TUHAN begitu murka, hingga Ia mau membinasakannya; maka pada waktu itu aku berdoa untuk Harun juga.
TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA