Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 29 ayat untuk Hagar [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Kej 16:15

Lalu Hagar q  melahirkan seorang anak laki-laki r  bagi Abram dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismael. s 

(0.97)Kej 16:4

Abram menghampiri Hagar, t  lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu, bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya u  itu.

(0.78)Mzm 83:6

(83-7) Penghuni kemah-kemah Edom q  dan orang Ismael, Moab r  dan orang Hagar, s 

(0.77)Kej 16:16

Abram berumur delapan puluh enam tahun, t  ketika Hagar melahirkan Ismael baginya.

(0.77)Kej 16:1

Adapun Sarai, l  isteri Abram itu, tidak beranak. m  Ia mempunyai seorang hamba perempuan, n  orang Mesir, Hagar o  namanya.

(0.74)Kej 21:14

Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. w  Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Bersyeba. x 

(0.71)Kej 21:17

Allah mendengar 1  suara z  anak itu, lalu Malaikat Allah a  berseru dari langit b  kepada Hagar, kata-Nya kepadanya: "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, c  sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring.

(0.71)Kej 25:12

Inilah keturunan a  Ismael, anak Abraham, b  yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, c  perempuan Mesir, hamba Sara itu.

(0.70)Kej 16:8

Katanya: "Hagar, b  hamba Sarai, dari manakah datangmu dan ke manakah pergimu? c " Jawabnya: "Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku."

(0.64)Kej 21:9

Pada waktu itu Sara melihat, bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, p  sedang main q  dengan Ishak, anaknya sendiri.

(0.61)Kej 16:13

Kemudian Hagar menamakan TUHAN yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan: "Engkaulah El-Roi. l " Sebab katanya: "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku? m "

(0.59)Kej 21:19

Lalu Allah membuka mata e  Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur; f  ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum.

(0.57)Kej 16:3

Jadi Sarai, isteri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, --yakni ketika Abram telah sepuluh tahun r  tinggal di tanah Kanaan s --,lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi isterinya.

(0.57)Gal 4:25

Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab--dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya.

(0.54)Gal 4:24

Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah: yang satu berasal dari gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar--

(0.25)Kej 16:6

Kata Abram kepada Sarai: "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu; w  perbuatlah kepadanya apa yang kaupandang baik." Lalu Sarai menindas x  Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya.

(0.10)1Taw 5:10

Di zaman Saul mereka melakukan perang melawan orang Hagri; n  setelah orang-orang ini jatuh ke dalam tangan mereka, maka mereka diam di kemah-kemah orang-orang itu di seluruh sisi timur Gilead.

(0.09)1Taw 5:19

Mereka itu melakukan perang melawan orang Hagri, Yetur, t  Nafish dan Nodab.

(0.09)1Taw 27:31

Yang mengawasi kambing domba ialah Yazis, orang Hagri. m  Mereka ini sekalian ialah para pengawas harta milik raja Daud.

(0.06)1Taw 5:20

Mereka mendapat bantuan u  melawan orang-orang itu, sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka, sebab mereka telah berseru v  kepada Allah dalam pertempuran itu. Maka Ia mengabulkan permintaan mereka, sebab mereka percaya w  kepada-Nya.
TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA